Slavnostní otevření přípravné třídy v ZŠ Malá Strana

Zástupci vedení města se tradičně zúčastnili zahájení školního roku v obou týnských základních školách. V ZŠ Malá Strana byla se začátkem školního roku, kromě setkání s prvňáčky, také slavnostně otevřena přípravná třída. Její zřízení v prostorech bývalé zubní ordinace schválila letos na jaře rada města. Do přípravné třídy pro děti předškolního věku byly přednostně přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravná třída je bezplatná, rodiče hradí pouze stravné a poplatek za školní družinu. Hlavním cílem této nově zřízené třídy je především kvalitní příprava dětí na první ročník školní docházky. Díky realizaci této myšlenky se navíc částečně uvolnila kapacita mateřské školy pro nadcházející školní rok. Věříme, že přípravná třída bude dobře sloužit všem žákům i pedagogům.
Karel Hladeček (ProTejn), starosta města