Úvod

Jsme tu pro Vás, jsme tu PROTEJN!

Víte, jak se pozná zdravé a prosperující město? Lidé v něm chtějí žít! A když už v něm nemohou žít, touží ho alespoň navštívit. Tak by se dala stručně shrnout základní vize sdružení nezávislých kandidátů PROTEJN, které vzniklo v roce 2018 a v podzimních komunálních volbách se bude po čtyřech letech opět ucházet o přízeň občanů Týna nad Vltavou a přidružených obcí .

“ Proteiny jsou základem všech známých živých organismů a plní v nich různé funkce: např. stavební, transportní, řídící či regulační. A přesně takové chce být i nově vzniklé sdružení nezávislých kandidátů PROTEJN, které si klade za cíl oživit dění v Týně nad Vltavou a okolí novými tvářemi a novými nápady, a podílet se tak na všeobecném rozvoji našeho města!

 

 

 

Aktuality

Rekonstrukce mostu běží dle harmonogramu, provizorní most konečně nasvícen

Provizorní most má za sebou již více než čtyři měsíce ostrého provozu. V souvislosti s nastupujícím zimním obdobím bylo především důležité zajistit jeho údržbu. Ta probíhá podobně jako u původního silničního mostu, tj. vč. solení. Provizorní most byl navržen a zhotoven ze dřeva a nezbývá nám než věřit, že zvládne i složitosti související se zimním obdobím. Se …

Říjnové zasedání zastupitelstva se uskuteční v Předčicích

Občané v přidružených obcích jsou pro nás stejně důležití jako Týňáci, proto jsme se hned od počátku začali věnovat mj. také práci s osadními výbory. Má to na starosti pan místostarosta a myslím, že spolupráce s přidruženými obcemi zatím šlape. Mám radost, že se např. podařilo obnovit osadní výbor v Netěchovicích. Každá z přidružených obcí tak má svůj osadní výbor. …

Vestibul Základní školy Hlinecká září novotou

V letních měsících bylo na Základní škole Hlinecká živo. Probíhala zde letošní dosud největší investiční akce města Týn nad Vltavou. Za více než 7 milionů korun se povedlo zrekonstruovat vestibul školy. Akce byla financována jednak z rozpočtu města, také však s přispěním dotace z MMR. Dodavatelská firma P-Plast Lom s.r.o. odvedla skvělou práci, a tak přesně podle plánu …

Slavnostní otevření přípravné třídy v ZŠ Malá Strana

Zástupci vedení města se tradičně zúčastnili zahájení školního roku v obou týnských základních školách. V ZŠ Malá Strana byla se začátkem školního roku, kromě setkání s prvňáčky, také slavnostně otevřena přípravná třída. Její zřízení v prostorech bývalé zubní ordinace schválila letos na jaře rada města. Do přípravné třídy pro děti předškolního věku byly přednostně přijímány …

Neformální schůzka s místopředsedou poslanecké sněmovny panem Janem Bartoškem

Dobrá reprezentace města je zajisté jedním z důležitých atributů řádného výkonu samosprávy. Od začátku našeho působení ve vedení města se tak s panem místostarostou a radními snažíme o rozvoj stávajících a budování nových partnerství. Nejen díky rekonstrukci týnského mostu jsme v kontaktu se zástupci Jihočeského kraje vč. pana hejtmana Martina Kuby a jeho náměstků, pravidelně se setkáváme s panem …

Silniční most v Týně bude uzavřen, rekonstrukce potrvá rok

Blíží se uzavření silničního mostu. Dle aktuálních informací by mělo v pondělí 17.7. v průběhu dne po odjetí ranní špičky dojít k uzavření silničního mostu a k převedení dopravy na provizorní most. V následujících dnech poté bude zahájena demolice mostu. Zhotovitel stavby upozorňuje, že zejména první 2 až 3 týdny budou z hlediska hlučnosti a …

Petice 2022

Cíleně jsme v roce 2018 dali dohromady sdružení skutečně NEZÁVISLÝCH kandidátů bez jakýchkoliv vazeb na zavedené politické strany. Právě s ohledem na to, že v komunálních volbách nekandidujeme pod rouškou žádné z těchto stran, jsme museli na petici sesbírat zhruba 600 podpisů oprávněných voličů, kteří mají trvalý pobyt v Týně nad Vltavou či v přidružených obcích, aby naše hnutí mohlo vůbec kandidovat.

Sehnat takové množství podpisů nebylo jednoduchým úkolem, ale nakonec jsme toto číslo výrazně překročili, což pro nás bylo příjemným zjištěním. Sběr podpisů nás čekal i v roce 2022. A s vaší pomocí, milí spoluobčané, jsme to opět zvládli s poměrně slušnou rezervou! Pro úplnost jen doplníme, že petenti se svým podpisem nezavázali k tomu, že nás budou volit, ale pouze umožnili našim kandidátům, ucházet se o hlasy voličů.

Petiční archy s podpisy a řádně vyplněnou kandidátní listinu vč. prohlášení jednotlivých kandidátů jsme odevzdali s dostatečným předstihem a splnili jsme základní podmínky pro kandidaturu. Následně nám bylo vydáno rozhodnutí o registraci kandidátní listiny.

Díky sběru podpisů jsme měli možnost mluvit s řadou lidí, představit jim kandidáty či programové priority a naopak od nich získat zajímavé podněty či nápady. A také jsme to brali jako určitý lakmusový papírek vnořený mezi potenciální voliče. Řekli jsme si, že pokud bychom ty podpisy nebyli schopni sehnat, asi by nemělo cenu vůbec kandidovat.

 

“ Všem podporovatelům děkujeme za důvěru a uděláme vše proto, abychom je nezklamali!

 

Kandidáti 2022

Proč jsme se rozhodli znovu „jít do toho“?

Nenechali jsme se otrávit čtyřmi roky strávenými v opozici, ba naopak jsme se snažili poctivě si svůj mandát odpracovat, abychom se nyní mohli podívat voličům do očí. Protože právě vy, občané, jste těmi konečnými a hlavními hodnotiteli naší práce.

Stále máme chuť aktivně se zapojovat do veřejného dění nebo spolupracovat se zajímavým kolektivem lidí, kteří mají podobný pohled na dění ve městě a jeho možný budoucí rozvoj.

“ Zkušenější, silnější, odhodlanější!

 

Dovolte nám tedy představit kompletní kandidátku sdružení nezávislých kandidátů PROTEJN, která se bude v podzimních komunálních volbách ucházet o vaše hlasy. Na rozdíl od řady ostatních uskupení jsme do kandidátky zasahovali minimálně. Podařilo se nám totiž vytvořit skutečně fungující a stabilní tým kandidátů, kteří neslouží jen jako křoví pro lídry kandidátky, ale kteří vzájemně komunikují a snaží se aktivně podílet na rozvoji našeho města.

Pokud se o jednotlivých kandidátech chcete dozvědět více, níže naleznete jejich medailonky.

“ Vše, co děláme, děláme pro Tejn!

Kandidáti

Bc. Karel Hladeček

Bc. Karel Hladeček

41 let, projektový manažer v NO

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

V Týně nad Vltavou žiji od narození a směle se považuji za patriota. O veřejné dění jsem se vždy zajímal. Rád bych se i nadále aktivně podílel na rozvoji našeho města. Dalším impulzem pro mě je kolektiv schopných lidí, kterým důvěřuji a se kterými mě pojí zájem o věci veřejné a podobný náhled na budoucí směřování našeho města.

“ Osobně zastávám názor, že „velká“ politika na malé město nepatří.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Chci prosazovat slušnou, poctivou a konstruktivní komunální politiku, kde platí dané slovo a kde jako zástupci samosprávy skutečně pracujeme pro město a jeho obyvatele. Jako zastupitel a předseda kontrolního výboru jsem se o to snažil celé čtyři roky a stále věřím, že je to správný směr.

Dále chci prosazovat rozvoj města, který má hlavu a patu. To je věc, která mě aktuálně hodně trápí, a rád bych k tomu přispěl i svými zkušenostmi ze zaměstnání. Současné vedení města řeší věci často bez rozmyslu a nekoncepčně, což mj. vede k tomu, že se téměř vůbec nedaří připravovat a realizovat investice a místo toho se na účtech města hromadí prostředky, které postupně „užírá“ inflace.

Všichni určitě chceme především klidné, čisté, bezpečné a prosperující město. Na tom, co je ve městě potřeba udělat, se v mnohém shodneme napříč celým politickým spektrem. Rozdíl je ale často v tom, jak toho dosáhnout. Pokud bude město řádně spravováno, bude mít svou vizi a také jasně danou koncepci rozvoje, a pokud se bude v souladu s tímto také plánovat, projektovat a investovat, dokáže se za stejné prostředky udělat kvantitativně i kvalitativně daleko více práce. A právě takovou politiku chci prosazovat.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Skaut, muzikant, aktivní občan, toť hodně stručná charakteristika.

Pokud to trochu rozvedu: 14 let jsem byl aktivním členem Junáka v Týně nad Vltavou, z toho 8 let jako vedoucí. Odtud plyne i můj kladný vztah k přírodě a ke sportu (např. pěší a cykloturistika, vodácký sport apod.). Rád poslouchám hudbu a sám také hraji na několik hudebních nástrojů (např. housle či mandolína). Spolu s kamarády jsme převzali organizaci Bohunického dřeváku, asi nejznámější regionální přehlídky nejen vltavotýnských trampských a folkových kapel, potkat mě můžete např. i při akci Muzikanti v ulicích apod.  Jsem členem Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Městského muzea v Týně nad Vltavou. Občansky jsem se angažoval ve věci zachování železného mostu v Týně na jeho původním místě a pro zachování stávající pěší a klidové zóny v tomto místě.

Ing. Jaroslav Luňáček

Ing. Jaroslav Luňáček

39 let, ředitel společnosti

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Za ty čtyři roky strávené v opozičních lavicích zastupitelstva jsem poznal, že lidé, se kterými jsem do toho před čtyřmi lety šel, opravdu mají tu správnou energii a chtějí místní politiku dělat poctivě a s jasnými cíli.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Město v posledních letech výrazně zaspalo, co se týče investic. Myslím, že můžu v tomto směru městu přispět svými zkušenostmi z podnikatelské sféry. Dále mým tématem je sportovní vyžití ve městě a obecně podpora sportu.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Po Covidových letech se opět chystáme pořádat rodinné koncerty s pozvanými hosty v hotelu Zlatá Loď zaměřené na folk a country. Dále ve volném čase trénuji děti v místním kanoistickém klubu, jsou mezi nimi i reprezentanti ČR, tudíž reprezentanti města.

Ondřej Bouška, DiS.

Ondřej Bouška, DiS.

44 let, hasič

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Chtěl bych přinést nová témata k projednání, postrádám pohled vedení města na rozvoj bydlení (byty, stavební parcely). Velkým mínusem je otázka seniorů a zajištění jejich důstojného stáří včetně poskytování lékařské péče (DPS, domov pro seniory), v těchto oblastech bych se rád angažoval.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Dokončení rozjetých projektů města. Bezpečnost ve městě (požární, všeobecná, prevence ve školách). Rozvoj výstavbové zóny + její zasíťování v rámci ÚP + rekonstrukce kanalizace Táborská. Dokončení revitalizace a vybudování přírodního koupaliště Hlinecká.  Rozvoj a výstavba domova pro seniory.

Také se velmi zajímám o týnské mosty. Příští rok nás čeká rekonstrukce jediného silničního mostu u nás ve městě a s tím souvisí pečlivá příprava, protože to zasáhne do života všem Týňákům. S rekonstrukcí železného mostu, která by měla následovat v dalších letech, souvisí i přeložka sítí, zejména horkovodu. S kolegy jsme vyvolali několik jednání s odborníky a jako nejlepší řešení se nám, jak z ekonomického, tak z praktického hlediska jeví jednoznačně vybudování kolektoru (tunel pod korytem řeky). Město bude také muset řešit předpolí obou mostů a řadu návazností. A to jsou jistě důležitá témata k řešení.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Milující otec rodiny.

Starosta sboru dobrovolných hasičů Týna nad Vltavou, člen výjezdové jednotky SDH, lektor první pomoci.

Zástupce náčelníka skautů v Týně n/Vlt. – výchova mládeže.

Člen Československé obce legionářské – přednášky ve školách, pro veřejnost.

Člen Vltavotýnské struny – pořádání benefičních akcí v Týně n/Vlt.

Muzikant, včelař a jiné….

Marek Štětka

Marek Štětka

49 let, dispečer rozvodů tepla

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Není mi lhostejné, jakým směrem se bude naše město a přilehlé obce rozvíjet.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Chtěl bych, aby se zlepšila spolupráce úřadu s občany, aby město nadále investovalo do oprav komunikací, podporovalo rozvoj bydlení, sport a kulturu.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Jsem členem finančního výboru, předsedou sportovní komise a členem komise pro rozdělování grantu na podporu sportu a volnočasových aktivit. Aktivně hraji hokej za HC PŘEDČICE, tenis za místní tenisový klub, jsem členem SDH Předčice a Českého červeného kříže Předčice.

Mgr. Jaroslav Holub

Mgr. Jaroslav Holub

41 let, učitel ZŠ

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Chci aktivněji ovlivňovat dění v místě, kde žiju – podporovat lidi, kteří mají hodnotový žebříček podobný tomu mému.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Školství, sport, kultura.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Spolupodílím se na vedení místního basketbalového klubu, trénuji děti v kategorii minibasketbal. Pořádám s dalšími nadšenci akce jako je Vltavotýnský streetball nebo přehlídka lokálních folk a country hudebních skupin Bohunický dřevák.

Ing. Dušan Hlavnička

Ing. Dušan Hlavnička

52 let, technik v oblasti investic

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

V minulém dotazníku jsem napsal, že bych se rád aktivně podílel na dalším vývoji našeho města. V rámci opoziční práce jsem se o to snažil v rámci stavební komise, ale ta bohužel již rok prakticky nefunguje. Funkční komise a větší zapojení občanů do veřejného života je velké téma na další volební období.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Vzhledem ke svému profesnímu zaměření bych rád pokračoval v práci pro město na úseku investic (např. stavební komise) . Mojí prioritou je výstavba Centra pro seniory, zde se bohužel za čtyři roky moc nepokročilo, což je vzhledem k současné situaci ve stavebnictví velká škoda. S ohledem na moji zálibu ve sportu (běh, kolo, basket, nohejbal, discgolf), budu podporovat všechny aktivity pro rozvoj sportu ve městě. V této oblasti budu podporovat výstavbu cyklospojení mezi jednotlivými částmi města (Hlinky, Malá Strana, centrum) a dále vybudování venkovních hřišť pro volnočasové aktivity.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Volný čas trávím se svojí rodinou, cestováním, péčí o dům a zahradu a rád zajdu na dobré pivo nebo víno někam na zahrádku s výhledem na Vltavu. Určitě se můžeme potkat na Hospodském kvízu, na nohejbalu na volejbalových kurtech nebo za gymplem při trénování discgolfových hodů.

Gabriela Pláteníková

Gabriela Pláteníková

45 let, asistentka ředitele

Týn nad Vltavou, Hlinky

Proč kandiduji? 

Chci změnu, vidím možnosti a věřím v šikovné a chytré lidi a toto vše dohromady rozhodlo o mé účasti v letošních komunálních volbách.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Bydlím na Hlineckém sídlišti, a proto je pro mě zásadní problematika této části města. Je to velká výzva. Velké území s mnoha problémy, které se léta neřešily, tak je třeba to konečně začít řešit!

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě? 

Ráda kolektivně sportuji a můj sport číslo jedna je volejbal. Věnuji mu většinu svého volného času. Své nadšení pro pohyb se snažím posledních několik let předat mladším generacím v rámci volejbalových tréninků.

Ing. Jaroslav Svoboda

Ing. Jaroslav Svoboda

42 let, projektový inženýr

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Protože si myslím, že pouze „hejtovat“ (nebo pro ty co nemají rádi novotvary – nadávat) nestačí.

Protože se považuji za člověka, který umí uznat správnou věc i tomu s kým většinou nesouhlasí a to mi v politice obecně chybí.

Protože mi ve vedení města chybí vize (občas mám pocit, že se řídíme spíše vypsanými dotačními programy než tím, co město skutečně potřebuje).

“ Protože chci strávit život v rozvíjejícím se Týně nad Vltavou, které nebude „jen firmou“ ale službou občanům, ve kterém budou lidé motivováni žít, které bude usilovat o podporu kvalitního vzdělávání mládeže a které dokáže zajistit důstojný život a adekvátní péči i těm, kteří už si ho sami -například z důvodu vysokého věku – zajistit nemohou.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Zajímají mě témata zejména z následujících oblastí:

  • podpory a financování místních sportovních klubů
  • podpora živé kultury a výchovy mládeže
  • efektivita řízení úřadu, městem zřizovaných organizací atp. (vhledem k předchozím pracovním zkušenostem) 

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Jsem dlouhodobým členem Basketbalového klubu Týn nad Vltavou, kterému zároveň dělám pokladníka.

Ing. Ondřej Stoklasa

Ing. Ondřej Stoklasa

28 let, technik JETE

Týn nad Vltavou, Hlinky

Proč kandiduji?

Minulé volby jsem přijal místo na kandidátce, protože jsem věřil v mé přátele a jejich vizi rozvoje a vedení města. Nespletl jsem se. Poslední 4 roky ukázaly, že to Protejňáci myslí vážně a práci v opozici si odmakali. Nyní bych si přál, abychom se dostali do vedení města a mohli prosazovat vše, co jsme si předsevzali.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

V Týně žije mnoho schopných, aktivních a rozumných lidí. Najdeme je na úřadech, ve spolcích, klubech mnoha dalších místech, kde se starají o své okolí. Myslím, že je nutné udržovat a nadále rozvíjet setkávání, diskusi mezi námi všemi. Na tom bych se chtěl podílet, spojovat lidi a pomáhat jim utvářet naše město. A v neposlední řadě někdy prostě jen říct ,,Děkuji, děkuji za Vaši práci, vážím si jí“, protože je za co.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Přes 10 let se aktivně věnuji skautskému středisku. Vedu chlapecký oddíl, pomáhám s pořádáním akcí pro děti a v posledních letech se nám daří pořádat i více akcí pro veřejnost, jako je například florbalový turnaj nebo setkání na hraní deskových her. Nejčastěji hraji basketbal za místní klub, ale s přáteli se snažíme zavést univerzální sportovní klub pro hraní frisbee, lakrosu, softbalu a dalších lehce netradičních sportů. Nechci ani opomenout moje působení mezi dobrovolnými hasiči. I když sám jsem byl jen u několika zásahů, vážím si veškeré práce, kterou vykonávají lidé z jednotky a sboru.

Mgr. Vendula Mikolášková

Mgr. Vendula Mikolášková

35 let, referentka marketingu

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

V Týně žiju celý život, mám svoje město ráda a není mi jedno, jak to tady vypadá. Ať už jde o kulturní akce nebo o veřejný prostor, chci, aby vše fungovalo a žilo se tu dobře.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Hlavním tématem, ke kterému bych mohla nějak přispět, je kultura a cestovní ruch. Tyto oblasti jsou možná někdy vnímány jako okrajové a „nedůležité“, resp. mnozí se domnívají, že by se měly řešit, až když všechno ostatní funguje. Osobně si myslím, že kultura je pro spokojený život ve městě nezbytná a ukázalo se, že třeba menší kulturní akce typu, jako bylo grilování u řeky nebo tančírna, stmelují komunitu a podporují naší sounáležitost s městem a prostorem, ve kterém žijeme. Byla bych taky ráda, kdyby se zlepšila komunikace mezi zástupci města a jeho občany.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Dva roky jsem pracovala v týnském infocentru, podílela jsem se na propagaci města, komunikovala jsem s turisty a vnímala jsem jejich zpětnou vazbu – jaké vidí silné i slabé stránky města, na kterých je nutné pracovat. Spoluorganizovala jsem rovněž první ročník Kulturního léta u řeky v roce 2017. Na tuto akci jsme dostali zpětnou vazbu od mnoha návštěvníků, která nás posunula dál a inspirovala k dalším nápadům.

Miroslav Jareš

Miroslav Jareš

62 let, důchodce

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Těší mne být součástí společenství chytrých a pracovitých lidí.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Moje priority jsou cyklostezky, oprava Železného mostu a krytý bazén v Týně.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Mám rád svoje město a chci pro něj do budoucna jen to nejlepší.

Kateřina Hlavničková

Kateřina Hlavničková

43 let, OSVČ

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Ráda bych se podílela na pozitivních změnách v našem městě. Jsem s Protejňáky ráda a nemám nejmenší důvod je opouštět.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Chtěla bych prosazovat větší podporu drobných podnikatelů působících v našem městě.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Ráda navštěvuji všechny kulturní akce, které se zde poslední dobou dějí.

Miroslav Husa

Miroslav Husa

69 let, důchodce

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Myslím si, že je potřeba prosazovat rychlejší řešení věcí ke zlepšení života našich spoluobčanů.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Podílet se na přípravě a realizaci domova pro seniory se stálou pečovatelskou službou.

Cyklotrasa Týn nad Vltavou – Neznašov – Albrechtice – Zvíkov ve správním území Týna nad Vltavou.

Vylepšení veřejných prostranství našeho města, přilehlých obcí a okolí.

Dokončení jednání o obchvatu Týna nad Vltavou a jeho zařazení do ZUR Jčk – tím zajistit odklon těžké tranzitní dopravy mimo město.

Dokončení páteřní komunikace průmyslovou zónou s napojením na obchvat.

Spolupracovat na vytvoření jasných pravidel pro rychlé a kvalitní fungování úřadu (úřad pro lidi a ne opak).

Možnost stálého dohledu a připomínkování při zpracovávání PD „Úpravy Železného mostu“ (včetně kolektoru pod řekou pro přesun inženýrských sítí z mostu) a její případné připomínkování.

Možnost stálého dohledu a připomínkování při zpracovávání PD na rekonstrukci Nového mostu včetně realizace.

Podpora rozvoje výstavby RD a bytových domů – výkupem pozemku a přípravou a realizací inženýrských sítí v režii města a následný prodej zájemcům – tím zamezit odlivu obyvatelstva do okolních obcí.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Jsem členem stavební komise

Jsem členem obce Baráčníků

Různá technická pomoc Týnským skautům

Technická podpora sboru dobrovolných hasičů v Týně nad Vltavou

Ing. Vojtěch Dlouhý

Ing. Vojtěch Dlouhý

29 let, projektový inženýr

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Protože i když jsem mohl zůstat po studiu vysoké školy v Praze, rozhodl jsem se vrátit domů a nechci, aby se z Týna stalo stagnující město bez vize do budoucnosti.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Rád bych se věnoval rozvoji a revitalizaci Hlineckého sídliště a prozkoumání možnosti nových stavebních pozemků pro rodinné domy, kterých je v našem městě zoufale málo. Chci se věnovat sportovním klubům v Týně a možnostem uspořádání v našem městě nejen národních ale i mezinárodních akcí (sportovní, kulturní atd.).

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Jsem dlouholetým členem Kanoistického klubu jiskra Týn nad Vltavou. Díky podmínkám v našem městě se mi podařilo dosáhnout velkých mezinárodních úspěchu v kanoistice. Po čtyřletém působení v Armádním sportovním klubu Dukla Praha jsem se vrátil do svého mateřského oddílu, abych mohl v maximální míře předat zkušenosti mladší generaci a tím zajistit další úspěšné období pro Týnský kanoistický klub.  Dále každoročně pomáhám při akcích Dračí lodě v Týně nad Vltavou jako kormidelník.

Mgr. Anežka Hladečková

Mgr. Anežka Hladečková

40 let, sociální pracovnice

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Při pohledu do „občanky“ nutno zkonstatovat, že již nejsme tak mladí a nezkušení, je načase převzít spoluzodpovědnost a začít se podílet na dotváření rozvoje města.

Veřejné dění mi není lhostejné…

“ Chci, aby se „v Tejně“ dobře žilo, pracovalo, nakupovalo, studovalo, veselilo, relaxovalo i nehádalo a nebálo.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Jako sociální pracovnice se mě dotýká téma nabídky sociálních služeb, kdy Týnu dlouhodobě chybí zejména pobytové zařízení pro seniory (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem). Zastupitelstvo města v roce 2017 schválilo realizaci projektu vybudování Centra pro seniory Týn nad Vltavou. Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 – 2024 je konstatován dlouhodobý nedostatek pobytových míst v zařízení pro seniory a nedostatečná dostupnost služby domov se zvláštním režimem. Schváleno je navýšení kapacity pro základní/optimální síť v Týně nad Vltavou o 60 lůžek domova pro seniory a 20 lůžek DZR. V projektu centra je navrhováno vyčlenit několik lůžek pro krátkodobé pobyty, nahrazující službu odlehčovacích služeb.

Za uplynulé volební období jsme se dočkali zadání a zpracování prováděcí dokumentace pro stavbu. Stále pevně věřím, že se bude jednat o jednu z hlavních priorit nadcházejícího volebního období, na které bude panovat shoda napříč politickým spektrem a jehož příprava a uvedení do provozu nebudou podceněny.

Situace, do které se dostává rodina, která již přestává být schopna zajistit náročnou celodenní péči o seniora i s podporou místních poskytovatelů terénní pečovatelské služby či osobní asistence, je velmi stresující a náročná. Díky nově vybudovanému centru by naši potřební obyvatelé zůstávali v regionu s častými vazbami na blízké. Současně by Centrum představovalo bohatou nabídku pracovních míst zejména pro ženské profese.

 

Vnímám však také např. nedostatek dostupného bydlení. Zodpovědné obce řeší nabídku bydlení na svém území nejen např. při definování lokalit pro bydlení ve svých územních plánech, ale také nabídkou nájemního bydlení ve svém vlastnictví. Pokud má obec nedostatečný bytový fond, nemá např. možnost proaktivně řešit na svém území případy, kdy jsou lidé ubytováváni v nevyhovujícím bydlení soukromých vlastníků. Poskytování nájemního bydlení obcí je jedním z nejefektivnějších nástrojů sociální politiky každé obce, která tak může podpořit různé cílové skupiny, jako jsou např. senioři, mladé rodiny, osamostatňující se mladí, osoby ohrožené sociální exkluzí, bez přístřeší a další skupiny, které se obtížněji integrují na komerčním trhu s bydlením.

 

Důraz by měl být kladen na nastolení respektu a vzájemné dobré spolupráce mezi volenou samosprávou a městským úřadem!

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Vdaná, matka dvou dětí školního věku, navštěvujících místní víceleté gymnázium a využívajících nabídku volnočasových aktivit. Vděčná za přátelské vztahy a zkušenosti získané v Základní umělecké škole, farním společenství či skautu. Jsem členkou pěveckého sboru Aleluja. Byla jsem jmenována tajemnicí Komise sociálních věcí a zdravotnictví, jsem členkou odborné skupiny pro přidělování bytů „v domech s pečovatelskou službou“, odborné skupiny pro rozdělování dotací z Dotačního programu města na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí), jsem spoluautorkou původního Projektu vybudování Centra pro seniory Týn nad Vltavou I a II a členkou pracovní skupiny pro realizaci vybudování Centra pro seniory, aktivně se účastním procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku, jako členka pracovní skupiny jsem se podílela na tvorbě aktuálně zpracovávaného Strategického plánu rozvoje města Týn nad Vltavou na období 2023 – 2029.

Ing. Josef Mikšovský

Ing. Josef Mikšovský

47 let, vedoucí prodeje

Týn nad Vltavou, Hlinky

Proč kandiduji?

Při minulých volbách jsem prvně vstoupil do politického života obce, a to pod hlavičkou hnutí Protejn. Přes vítezství ve volbách jsme sice nedostali možnosti pro řízení obce, které jsem očekával, ale i v opozici bylo důležité nenechávat některé události bez dohledu. Nechtěli jsme do voleb vstupovat jednorázově, proto i nyní kandiduji a budu se snažit, aby náš postoj pro rozvoj obce byl konzistentní a dlouhodobě plánovaný. Vím, že moji kolegové budou pro město prospěšní, můžeme využít jejich dobrých myšlenek a nápadů pro další rozvoj města a baví mě, že za tím nestojí osobní prospěch a že se dokážeme shodnout kolektivně.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Důležitým tématem je kvalita života na Hlinkách, protože zde mnoho let žiji a celá řada věcí mě tu trápí. Zajímá mě dopravní infrastruktura ve městě, se kterou se jako vášnivý motorista každý den potýkám. Zajímá mě oblast školství, proto se i ve školách, které navštěvují mé děti, angažuji v řadě rodičovských spolků a dohledových komisí. Dalšími oblastmi, se kterými mám z poslední doby bohaté zkušenosti, jsou vytvářených podmínek města pro zajištění rodinné výstavby. Zde budu prosazovat myšlenku, že kde majitelé pozemků nebudou chtít uskutečňovat rodinnou zástavbu, musí být pozemky vyjmuty jako stavební z územního plánu. Další oblastí je aktivní podpora rozvoje různorodých podnikatelských aktivit, protože bez šikovných podnikatelů město vzkvétat nebude.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Vzhledem k zahájení podnikání mi volného času příliš nezbývá. Volný čas se snažím co nejvíce trávit s rodinou. Mnoho let jsem aktivně sportoval (fotbal, atletika, nohejbal, tenis), nyní většinu volného času věnuji koníčkům svých dětí (hra na hubení nástroje, turistika, mažoretky, tenis). Jsem členem různých školských komisí. Sám se zabývám genealogií a pro odreagování geocachingem a pěší turistikou.

 

Pavel Šplíchal

Pavel Šplíchal

41 let, podnikatel

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Chci podpořit lidi, o kterých jsem přesvědčený, že dají městu správný směr, mají chuť pracovat na 100% a hlavně přinesou odbornost, slušnost, lidskost a energii pro rozvoj našeho města.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Chtěl bych se dále věnovat kulturnímu životu u našeho pokladu a tím je „ŘEKA VLTAVA“. Myslím si, že město potřebuje kamerový systém.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Dračí lodě

Dětský fest

První ples ro(c)ku

Bajdarky

MS v Quadriathlonu

Vltavotýnské slavnosti města

Memoriál Václava Poroda ve slowpitchy

 

RNDr. František Krejčí

RNDr. František Krejčí

71 let, důchodce

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Chci využít moje životní zkušenosti pro zlepšení mezilidských vztahů v místním zastupitelství, zkvalitnění životního prostředí v Týně a zlepšení hospodaření našeho města.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Životní prostředí a odpadové hospodářství.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Angažuji se v činnostech místní farní charity zvláště v činnosti senior klubu Šance.

Bc. Irena Vornayová

Bc. Irena Vornayová

53 let, odborná referentka

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Potěšila mě podpora voličů a zájem o naše sdružení v minulých volbách. Protejn sice skončil v opozici, ale i tam odvedl kus poctivé práce a nasbíral další zkušenosti, které teď, doufám, zúročí! Věřím, že tentokrát se již Protejnu podaří sestavit perspektivní koalici a dostane prostor pro realizaci místní politiky v takovém stylu, v jakém si ji, myslím, všichni přejeme, tj. politiku otevřenou, věcnou, efektivní, vstřícnou a oproštěnou od klientelismu.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Oblast, která mě zajímá a je mi blízká i profesně, zůstává stále stejná. Je to sociální oblast. Zejména bych byla pro výstavbu Centra pro seniory, které by bylo finančně dostupné pro všechny potřebné obyvatele, za zvážení by stály jesle (případně mini jesle), dále je potřebná výstavba rodinných domů a rozvoj bytového fondu města. Stále aktuálním tématem zůstává také prevence kriminality ve městě.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Ráda se příležitostně účastním kulturních akcí ve městě. Když mi to aktuální kondice a čas dovolí, využívám také místní krásnou cyklostezku. Ráda se vydávám na procházky po městě se svým pejskem. Když člověk městem jenom neprofrčí v autě, vidí, kolik je v Týně pěkných míst a kolik budov a prostranství bude ještě třeba opravit a zvelebit. To už bude, doufám, úkol pro kandidáty z hnutí Protejn!

Vladimír Rozner

Vladimír Rozner

65 let, důchodce

Týn nad Vltavou

Proč kandiduji?

Před čtyřmi roky jsem se zapojil do volebního klání na komunální úrovni se skupinou mladých lidí, kteří v sobě našli odvahu a ochotu se zapojit do veřejného života ve městě. Ač se stalo naše uskupení vítězi voleb do zastupitelstva, bylo pohrdáno jejich mládím, neznalostí, nezkušeností apod.  Vznikla slepená koalice, která ale velmi podcenila nasazení našich zastupitelů, kteří během celého volebního cyklu výrazně pracovali v opozici, připravovali se na jednání zastupitelstva a aktivně se snažili být připraveni na  projednávaná témata. Svým hlasováním podpořili některá usnesení, která byla v zájmu místních občanů, zároveň se jim povedlo zablokovat některé špatně připravené návrhy, které by mohly být nevratné, a navrhli jiná řešení. Proto s nimi opět kandiduji, abych je v jejich usilovné práci podpořil.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Protože jsem jedno volební období byl členem Rady města a některých komisí a výborů, rád se zapojím se svými zkušenostmi v oblasti rozpočtu města, investic a též v oblasti kultury.

“ Rád bych, aby se politická kultura stala jednou z priorit při hledání společných stanovisek.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Bydlím v Týně nad Vltavou od narození, jsem 41 let ženatý, vychovali jsme 3 dcery. Máme 6 vnoučat. Dvě dcery bydlí a pracují v Týně, třetí žije s manželem a dvěma syny v Drnovicích na Moravě. V současné době jsem již v důchodu, věnuji se vnoučatům a taktéž se podílím na úpravách rodinného domku a zahrádky, na což nebylo dříve tolik času.

Jsem členem kontrolního výboru, také se podílím na práci v kulturní komisi. Velkým koníčkem je pro mě muzika jako taková – hraní na varhany, klavír, zpěv i poslech všech žánrů. Rád jezdím na kole zatím v blízkém okolí, plánuji i delší výlety a poznání.

Otto Černý

Otto Černý

45 let, výrobní ředitel

Týn nad Vltavou, Malá Strana

Proč kandiduji?

Myslím si, že je v zájmu všech obyvatel, aby město bylo spravováno co nejlépe a pokud budu mít možnost se na jeho vedení podílet, budu k tomu přistupovat aktivně a odpovědně.

Co chci prosazovat, témata, která mě zajímají nebo ke kterým mohu odborně přispět?

Témat, která mě zajímají, je mnoho. Odborně přispět bych mohl zejména v oblasti sportu a investic.

Moje aktivity (sportovní, kulturní, spolkové apod.) související s životem ve městě?

Společně se svou manželkou se angažujeme především ve vedení KKJ Týn nad Vltavou, protože bychom rádi, aby tradice kanoistického klubu dále pokračovala a aby měli naši kanoisté zajištěny dobré podmínky pro svoji činnost.

Program 2022

Jak chceme dělat komunální politiku?

Základní myšlenkou bylo vytvořit hnutí skutečně nezávislých kandidátů bez vazby na zavedené politické strany, abychom předešli politikaření a obstrukcím, které dle našeho názoru, na malé město nepatří. Pokud se objeví dobrá myšlenka, nezavrhneme ji jen proto, že s ní přišel někdo jiný. Zastáváme názor, že konstruktivně lze působit bez ohledu na to, jestli jsme součástí vládnoucí koalice či opozice. Pro nás je podstatné dělat komunální politiku slušně, poctivě, a hlavně, ve veřejném zájmu.

Volební program pro Tejn

Nechceme Vás zahlcovat mnohastránkovými dokumenty, ale zároveň Vás chceme ujistit, že jsme v rámci možností podrobně seznámení se situací ve městě a v přidružených obcích a že přemýšlíme nad tím, jak pomoci jejich dalšímu rozvoji. Podrobný volební program naleznete v příloze.

program ProTejn 2022

Pro ty z vás, kteří nejste takoví čtenáři, a pro ty z vás, kteří si prostě jen chcete zopakovat to důležité, je tu stručný výtah z programu.

program ProTejn 2022 stručný

Pokud máte nějaký zajímavý nápad, neváhejte se s ním podělit. I vy se můžete podílet na našem volebním programu. Zajímavých podnětů či nápadů není nikdy dost a my se rádi necháme inspirovat!