Neformální schůzka s místopředsedou poslanecké sněmovny panem Janem Bartoškem

Dobrá reprezentace města je zajisté jedním z důležitých atributů řádného výkonu samosprávy. Od začátku našeho působení ve vedení města se tak s panem místostarostou a radními snažíme o rozvoj stávajících a budování nových partnerství.

Nejen díky rekonstrukci týnského mostu jsme v kontaktu se zástupci Jihočeského kraje vč. pana hejtmana Martina Kuby a jeho náměstků, pravidelně se setkáváme s panem senátorem, a zároveň starostou Hluboké nad Vltavou, Tomášem Jirsou, zúčastňujeme se setkání starostů obcí spadajících pod ORP Týn nad Vltavou, ať už prostřednictvím Sdružení měst a obcí Vltava nebo jiných platforem, v kontaktu jsme i s dalšími jihočeskými starosty, např. se snažíme rozvíjet partnerství se sousední Bechyní, pečlivě udržujeme a rozvíjíme vztahy s JE Temelín, společností ČEZ a s dalšími významnými partnery a zaměstnavateli v Týně a blízkém okolí, snažíme se též účastnit různých zasedání a setkání místních spolků atd.

Zkrátka budování a rozvoj vztahů na všech úrovních vnímáme jako důležitou součást naší práce a pečlivě se věnujeme komunikaci s partnery. Aktuálně jsem se např. v druhé polovině července zúčastnil setkání zástupců Jihočeského kraje vč. starostů jihočeských ORP s panem prezidentem Petrem Pavlem a s panem místostarostou jsme v Týně přivítali na návštěvě místopředsedu poslanecké sněmovny a jihočeského krajského zastupitele pana Jana Bartoška, s nímž jsme při přátelském neformálním jednání probrali i aktuální problémy, se kterými se v Týně potýkáme.

Pevně věříme, že dobrá reprezentace města, pečlivé budování partnerství a vstřícná komunikace nás dovede ke skutečným partnerům, se kterými můžeme sdílet zkušenosti a kteří nás podpoří a pomohou s nalézáním správných řešení pro rozvoj našeho krásného města.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města