Aktuální informace k údržbě travnatých ploch

Předem bych se chtěl omluvit za různé komplikace, které občané museli v souvislosti se vzrostlou zelení řešit. Aktuálně je vše již snad připraveno a po dlouhých peripetiích se konečně rozjede údržba travnatých ploch ve městě. V následujících řádcích se pokusím vysvětlit, čím bylo zpoždění seče způsobeno.
Snažili jsme se udělat maximum proto, abychom se této nepříjemné situaci vyhnuli. Nicméně celá záležitost kolem zajištění údržby travnatých ploch byla od počátku poměrně složitá. S původním zhotovitelem, se kterým mělo město platnou smlouvu, jsme se snažili najít dohodu na podobě dodatku ke smlouvě, kterým by byl řešen letošní rok, protože předchozí dodatek byl uzavřen jen na dobu určitou do konce roku 2022. Na bezesporu relevantní požadavky zhotovitele, reagující na aktuální ekonomickou situaci, jsme však s ohledem na zákonné možnosti nakonec nemohli přistoupit.
Museli jsme tedy smlouvu resp. smlouvy ukončit a celou údržbu travnatých ploch nechat přesoutěžit, což je samo o sobě časově i administrativně dost náročné. Bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení, které má samozřejmě své zákonné lhůty. Důležité je zmínit, že po dobu, kdy běží výběrové řízení, bohužel není možné zadávat sečení jakýchkoliv ploch, které jsou jeho součástí!
Vše se navíc nečekaně zkomplikovalo tím, že vítězný dodavatel nám na poslední chvíli oznámil, že od podpisu smluv odstupuje! Museli jsme tudíž oslovit další dvě firmy v pořadí, což přineslo opětovné prodloužení termínu možného zahájení seče.
Nakonec se podařilo se s oběma firmami domluvit. Během dnešního dne a pondělka by mělo dojít k podpisu smluv, na některých místech už by se mělo začít sekat. Každá ze zmíněných firem pro nás udělá vždy dvě z celkových čtyř lokalit, tak jak to odpovídá vysoutěžené zakázce. Jednání byla velmi složitá, protože tráva už během té doby značně povyrostla a první seč tedy bude náročná a nějakou dobu to potrvá.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se už na některých místech zapojili do boje se vzrostlou zelení, ať to byla pracovní skupina pod vedením pana Moravce či aktivní občané, kteří si sami posekali prostranství okolo svého bydliště či firmy, byť to byl městský pozemek, za jehož údržbu je zodpovědné město. Moc si toho vážím!
Doufám, že tímto jsme si prošli tím nejhorším a až se firmám podaří popasovat se s přerostlou zelení, bude údržba travnatých ploch dále probíhat již v řádně stanovených termínech. Smlouvy jsou na dobu neurčitou, a tak příští jaro by mělo být v tomto ohledu klidnější. Děkuji za pochopení a za trpělivost!
Bc. Karel Hladeček (ProTejn), starosta města