Zpráva o jednání Komise sociálních věcí a zdravotnictví

Již dvakrát se sešli členové komise sociálních věcí a zdravotnictví rady Města Týn nad Vltavou, aby se pokusili formulovat základní koncepci nově vzniklé komise a její hlavní úkoly pro nadcházející období. Na základě projednání návrhů a podnětů členů se bude komise v následujících letech snažit v sociální oblasti přispět především k větší informovanosti občanů ohledně poskytování sociálních služeb na Vltavotýnsku, bude projednávat dostupnost a kvalitu sociálních služeb, případně i rozsah finanční podpory sociálních služeb ze strany města. Komise bude také podporovat další jednání ve věci výstavby Centra pro seniory a navrhovat opatření k zajištění dostupného bydlení pro mladé rodiny a nízkopříjmové skupiny obyvatel.
V oblasti zdravotnictví si naše komise klade za cíl přispět k rozšíření působnosti města směrem k zajištění širší nabídky preventivních akcí se zaměřením na zdraví a zdravý životní styl. Průběžně také budeme projednávat kvalitu a dostupnost lékařské péče, ve spolupráci se Stavební komisí města bychom chtěli podpořit další odstraňování bariér ve městě. Na svém příštím jednání se komise bude zabývat možnými přínosy případného zapojení se do Národní sítě zdravých měst (www.zdravamesta.cz) a možností uspořádat v Týně nad Vltavou Dny zdraví (s navrhovanou tématikou: prevence, první pomoc, očkování apod.).
Výše uvedená témata budeme dále diskutovat v rámci komise i ve spolupráci s Radou města a odborníky. Budeme se věnovat dalšímu shromažďování a vyhodnocování informací a zkušeností v rámci daných oblastí a hledat návrhy opatření, která budou přínosná pro občany města. Uvítáme i Vaše podněty a návrhy, se kterými se můžete obracet na členy komise nebo na vedení města. S potěšením mohu prohlásit, že členové komise k jednání přistupují aktivně a mají snahu spolupracovat na společné věci. Jednání komise se zúčastňují i radní mající v gesci dané oblasti.

Mgr. Jana Hasilová, DiS., předsedkyně komise a Mgr. Anežka Hladečková, tajemnice komise

Členové komise:
Mgr. et Mgr. Lucie Dudková, DiS. et DiS., RSDr. Květoslav Kolařík, Věra Kusbachová, DiS., MUDr. Lenka Luňáčková, Jiří Netík, ml., Veronika Nováková, Vojtěch Soldán, Lenka Valková