Zastupitelstvo zvolilo nové vedení města

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo dne 20. října zvoleno nové vedení města Týn nad Vltavou v čele se starostou Bc. Karlem Hladečkem (ProTejn) a místostarostou Ondřejem Bouškou, Dis. (ProTejn). V radě města je doplňuje pětice radních, konkrétně Ing. Jaroslav Luňáček (ProTejn), Marek Štětka (ProTejn), Mgr. Jaroslav Holub (ProTejn), Ing. František Kobera (KDU-ČSL) a Ing. Pavla Fraňková (KDU-ČSL). Nové vedení města získalo při volbě, i díky podpoře řady opozičních zastupitelů, velmi silný mandát, čehož si nesmírně vážíme!

Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem občanům, kteří nám dali svůj hlas. Věřím, že důvěru v nás vloženou nezklameme. Dále bych chtěl poděkovat především své rodině. Komunální politika je časově velmi náročná a podpora rodiny je pro mě zásadní. Díky patří též všem ProTejňákům. Je to úžasná parta lidí a rád bych, aby se nám tu pohodovou atmosféru a pracovní zápal podařilo přenést i do vedení města. Děkuji našim koaličním partnerům z KDU-ČSL, se kterými jsme se hned krátce po volbách začali intenzivně připravovat na převzetí správy našeho města vč. zpracování koaličního programového prohlášení (naleznete ho na webu města). Z konstruktivních jednání mám dobrý pocit a věřím, že se nám bude společně dobře spolupracovat.

Jak jsme slíbili, chceme korektně komunikovat se všemi zastupiteli a rozhodně nechceme, aby tady mezi koalicí a opozicí vznikla nějaká bariéra. Proto jsme se také v průběhu posledních týdnů postupně sešli se zástupci všech stran a hnutí, které ve volbách získaly mandát od voličů a mají zastoupení v zastupitelstvu města. Seznámili jsme je s naší představou vedení města, s jeho personálním obsazením i s prioritami, které chceme řešit. Děkuji tedy i zástupcům těchto stran za slušná a věcná jednání. Věřím, že je to dobrý vklad do naší budoucí spolupráce. Příkladem budiž přenechání vedení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města zástupcům opozice nebo na začátek listopadu svolaná pracovní setkání všech zastupitelů s úředníky a odborníky k aktuálním tématům jako je např. Centrum pro seniory, dotační program My v tom Jihočechy nenecháme, městský architekt či přeložka horkovodu.

Poděkovat bych chtěl i předchozímu vedení města v čele s panem starostou Ing. Ivo Machálkem a paní místostarostkou PhDr. Martinou Sudovou. Na lecčems jsme se sice neshodli a některá rozhodnutí vedení města jsme tvrdě kritizovali, ale na druhou stranu tady byla i řada věcí, které se podařily. Navíc se vedení města muselo vypořádat s řadou těžko předvídatelných problémů, ať už to byla opatření v souvislosti s epidemií Covidu-19, s válkou na Ukrajině a pomoci uprchlíkům či aktuální energetickou krizí a inflací.

Bohužel ta výchozí situace, i s ohledem na zmíněné problémy, není vůbec jednoduchá. Ba naopak. Problémy spíše bobtnají. Sestavování rozpočtu na rok 2023, které nás v následujících týdnech čeká, tak nebude snadné. Důležitým pozitivním faktorem je, že město je finančně zdravé a bez dluhů, což je pro možnost rozvoje investic klíčové. Věřím, že ve spolupráci s úředníky se nám tuto složitou situaci podaří ustát. Příští rok nás pak všechny čeká velmi náročná zkouška v podobě rekonstrukce jediného silničního mostu v Týně. Investorem akce bude Jihočeský kraj, který je vlastníkem mostu. Bude to jistě velká zátěž na dopravní systém ve městě a ohromná zkouška trpělivosti nás občanů. Budeme se snažit vše pečlivě vykomunikovat, abyste byli o všem a včas řádně informováni.

Zkrátka a dobře následující roky rozhodně nebudou procházkou růžovým sadem. Nicméně budeme ctít slib, který jsme jako zastupitelé složili, tj. že budeme vykonávat svou funkci svědomitě a v zájmu města a jeho občanů. V koaliční smlouvě jsme se jako zastupitelé zavázali, že se na řízení města budeme podílet s potřebnou osobní zodpovědností a v souladu s programovým prohlášením. Zároveň budeme mít odbornou podporu v městském úřadě a v komisích rady města. Proto věřím, že se nám společnými silami podaří vše obstojně zvládnout. Ještě jednou všem srdečně děkuji!

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města