Zastupitelstvo schválilo obnovení soudního řízení v kauze novinového stánku

Jako předseda kontrolního výboru jsem si k celé sporné záležitosti mezi městem a panem Bezpalcem vyžádal veškerou dostupnou dokumentaci a jejím studiem jsem strávil mnoho času vč. konzultací s právničkou města, panem tajemníkem či úředníky MěÚ. Jsem totiž zvyklý, když mám k něčemu zaujmout postoj, si celou věc nejprve prostudovat. Znovu a opakovaně jsem se ale utvrdil v tom, že celá kauza je z mého pohledu účelově a zbytečně protahovaná a pokud by se snad protistrana s městem chtěla dohodnout, tak to udělala už dávno. Místo toho si kladla nesmyslné požadavky, o kterých už dopředu musela tušit, že nepadnou na úrodnou půdu.

Pan starosta Ing. Machálek na lednovém zastupitelstvu k celé záležitosti sdělil, že dohoda (o majetkoprávním vypořádání mezi městem a panem Bezpalcem resp. společností Bemaja s.r.o.) má být hotova a uzavřena do konce února a pokud to tak nebude, tak soudní spor bude pokračovat. A jak to dopadlo? Ani po dalších více než dvou měsících jednání se oběma stranám dohodu nalézt nepodařilo.

Zmíněnou záležitostí se mj. zabýval také kontrolní výbor, na jehož zasedání dne 27.2. jsem pozval i pana starostu, který seznámil přítomné s aktuální situací a s postojem vedení města, a byl též k dispozici dotazům členů výboru. Z jednání kontrolního výboru, jenž je složen ze zástupců všech stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu, poté vyplynulo jednomyslně schválené usnesení, ve kterém, vzhledem k tomu, že ve stanoveném termínu nedošlo mezi oběma stranami k dohodě, doporučuje kontrolní výbor zastupitelstvu města vyřešit spor soudní cestou.

Tuto skutečnost jsem přednesl i na zasedání zastupitelstva města dne 28.2., kde se celá záležitost znovu řešila, mj. i za přítomnosti pana Bezpalce, který zde dostal prostor seznámit přítomné se svým pohledem na celou záležitost. Místo, aby vedení města respektovalo doporučení kontrolního výboru, snažilo se  znovu prodloužit termín na dohodu obou stran, zatím bez obnovení soudního řízení. Tato snaha však mezi zastupiteli dostatečnou podporu nezískala. Je na místě zmínit, že se tak stalo i díky zastupitelům z řad Pirátů, kteří nehlasovali s koalicí. Zastupitelstvo se naopak usneslo, že vedení města sice má pokračovat v jednání o možné dohodě, ale zároveň má v nejbližším možném termínu (tj. zhruba v polovině března) pověřit advokátní kancelář, která město zastupuje, aby dala pokyn obnovit soudní řízení.

Co k tomu dodat? Kdyby nás vedení města ušetřilo tohoto melodramatu, neztratili bychom zbytečně čtvrt roku času a v lecčems již dnes mohlo být jasno. Na jednu stranu chápu argument pana starosty, že se chtěl nejprve pokusit o to, vyřešit celou věc dohodou. Na druhou stranu je třeba ale dodat, že měl v rukou řadu indicií, které jednoznačně poukazovaly na to, že tudy cesta nevede.

Po zveřejnění mého článku v minulém vydání Vltavínu a na facebooku, kde jsem si dovolil zanalyzovat a okomentovat zmíněnou kauzu, jsem byl vedením města opakovaně plísněn za to, že  zbytečně přilívám olej do ohně a bylo mi doporučeno, abych se lépe a zodpovědně seznámil s problematikou. Čekal jsem konkrétní argumenty, ale místo toho mi bylo obecně vyčteno, že podávám zkreslené informace, a mé příspěvky byly připodobněny k bulváru. Takové ohodnocení by si v mých očích zasloužil spíše proslov pana Bezpalce, který zazněl na zastupitelstvu města, nicméně v tomto případě zůstalo vedení města němé. Každopádně daleko důležitější je konečné usnesení zastupitelstva, které pro mě zůstává i vzhledem k času, který jsem tomu věnoval, velkým zadostiučiněním.

Karel Hladeček