Zastupitelstvo města schválilo podání žádostí o dotaci na tři investiční akce

Zastupitelstvo města schválilo podání žádostí o dotaci z různých programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR na celkem tři připravované investiční akce.

Rekonstrukci vestibulu ZŠ Hlinecká jsme do rozpočtu prosazovali již před rokem a město se následně pokusilo získat na tuto akci dotaci. Bohužel neúspěšně, tak snad se to na druhý pokus vydaří (celková investice 6 mil. Kč, z toho 4,2 mil. Kč možnost dotace).

Dále jsme schválili podání žádosti na dotaci na Stavbu místní komunikace Polní. Stav této ulice bohužel již mnoho let odpovídá svému názvu. Snad se tedy podaří s dotací uspět a obyvatelé bydlící v této ulici budou mít konečně plnohodnotný přístup ke svým nemovitostem (celková investice 10 mil. Kč, z toho možnost dotace 5 mil. Kč).

Město bude žádat o dotaci také na Stavbu zázemí pro lodní a cyklistickou dopravu, které by mělo vyrůst v prostoru mezi penzionem Vorař a betonovým mostem. Myšlenka vybudování zázemí se nám líbí. Je to první krok připravované a zdařile navržené komplexní revitalizace prostoru parkoviště pod kostelem. Zde jsme však upozornili na vhodnost načasování této stavby, která s největší pravděpodobností bude kolidovat s připravovanou rekonstrukcí betonového mostu, což nám nepřijde úplně šťastné. Stejně tak je otázkou, zda tato investice patří mezi aktuální priority města. Celkové náklady se totiž blíží k 9 mil. Kč a dotace se bude pohybovat jen kolem 2 mil. Kč.  Nese to s sebou tudíž poměrně velké náklady na spolufinancování.

Karel Hladeček