Záštity radních

Na červnovém zastupitelstvu se řešily mimo jiné také záštity radních města. Doposud měl každý radní k dispozici 10.000 Kč na rok a pan starosta s paní místostarostkou každý po 25.000 Kč. Letošní situace je ale poněkud odlišná. Vzhledem k tomu, že některé plánované akce podpořené z oranžového roku se nemohly uskutečnit, z každému známých důvodů, nemalé finanční prostředky zůstaly nevyužity. A tak částka 250.000 Kč byla přesunuta a dána k dispozici právě radě města. V červnovém programu zastupitelstva jsme tak řešili na návrh rady rozdělení prvních „zbylých“ peněz. Avizovali jsme dopředu, že všechny žadatele podpoříme (jednalo se především o podporu dětí a mládeže). Nicméně s principem jako takovým nesouhlasíme. Bylo by určitě elegantnějším řešením vyhlásit například druhé kolo pro rozdělení zbylých peněz oranžového roku a svolat komisi pro tento účel založenou. Vše mohlo být na stole klidně už v červnovém zastupitelstvu včetně vyhodnocení jednotlivých nových projektů na léto a podzim, kdyby koalice jednala včas. Takto lze v podstatě žádat o grant či záštitu bez jakýchkoli pravidel. Doufejme, že tato situace se v budoucnu nebude opakovat a že se výše záštit rady města vrátí v příštím roce opět do rozumných výšin a letošní rok byl skutečnou výjimkou způsobenou neobvyklou situací. V budoucnu by totiž takové prostředky v rukou sedmičlenné rady města mohly sloužit jako pěkná předvolební kampaň.

Jaroslav Luňáček