Výstavba domova pro seniory je pro nás stále prioritou

Snad každý z nás se v rámci své rodiny či svých blízkých přátel setkal s potřebou postarat se o nemohoucí osoby, které vyžadují celodenní péči. Téma výstavby domova pro seniory rezonuje v Týně již velmi dlouho, ale až v posledních letech se podařilo přiblížit tuto bohulibou myšlenku k samotné realizaci. Jedná se doposud zřejmě o největší investici v novodobých dějinách města a je tedy potřeba náležitě zvážit veškeré krátkodobé i dlouhodobé dopady, které by s sebou realizace této akce přinesla. Proto ve středu 4.12. proběhla schůzka všech zastupitelů s vedoucími odborů MěÚ, kde se o celé záležitosti podrobně diskutovalo. V průběhu diskuze jsme vyjádřili jednoznačnou podporu této investici, která byla i jednou z hlavních priorit našeho volebního programu. A bylo pro nás pozitivním zjištěním, že se zástupci samosprávy názorově sjednotili a napříč celým zastupitelstvem panuje shoda na tom, že se jedná o prioritní investici, kterou město chce pro své občany v následujících letech zrealizovat (konkrétně v areálu bývalých kasáren). Město aktuálně zadalo zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, protože bez dotační podpory by takto ohromnou investici nebylo schopno finančně utáhnout. Doufejme tedy, že žádost o dotaci se podaří zpracovat včas a v dostatečné kvalitě tak, aby měla šanci uspět v nabité konkurenci. Pevně věříme, že se to podaří a bude splněn další podstatný krok k realizaci.

Karel Hladeček