Volební čísla jsou již přidělená, PROTEJN má 6!

Až budete při podzimních komunálních volbách hledat kandidátku sdružení nezávislých kandidátů PROTEJN, tak vězte, že ji naleznete pod číslem 6. Mimochodem, víte, že šestka je dokonalé číslo? Dokonalé číslo je v matematice označení pro číslo, u kterého platí, že je součtem všech svých dělitelů (kromě sebe samotného). Například číslo  6 má dělitele 1, 2, 3 a platí, že 1 + 2 + 3 = 6. Dalšími takovými čísly jsou ještě např. 28496, 8128. Tato čtyři dokonalá čísla byla známa již ve starověkém Řecku. Chcete-li tedy, aby Vaše volba byla dokonalá, volte 6, volte PROTEJN!

“ Chcete-li tedy, aby Vaše volba byla dokonalá, volte 6, volte PROTEJN!