Vestibul Základní školy Hlinecká září novotou

V letních měsících bylo na Základní škole Hlinecká živo. Probíhala zde letošní dosud největší investiční akce města Týn nad Vltavou. Za více než 7 milionů korun se povedlo zrekonstruovat vestibul školy. Akce byla financována jednak z rozpočtu města, také však s přispěním dotace z MMR. Dodavatelská firma P-Plast Lom s.r.o. odvedla skvělou práci, a tak přesně podle plánu mohli žáci využít nových prostor již první školní den, tedy 4.září. O dva týdny později proběhlo za pozvání paní ředitelky Mgr. Zdeňky Hájkové také oficiální otevření. Za účasti vedení města, zástupců odboru školství, investičního technika města, pana Procházky, dodavatelské firmy, ale také pana ředitele Vašici ze Základní školy Malá Strana a dalších hostů, paní ředitelka v úvodní řeči přivítala zúčastněné a seznámila všechny s historií projektu, který se po letech podařilo zdárně zrealizovat. Posléze, po krátkém proslovu pana starosty Bc. Karla Hladečka, společně s paní ředitelkou přestřihli pásku. Při setkání ve sborovně proběhlo zhodnocení celé investiční akce nad fotkami původního provedení. Lze konstatovat, že se vše povedlo a že prostředí vestibulu působí velmi moderně a příjemně. Snad tedy i děti navštěvující ZŠ Hlinecká budou mít každé ráno stejný pocit. Za vedení města se sluší všem, kteří se na tomto projektu podíleli, poděkovat. Doufejme, že se v nejbližší době povede zrealizovat další podobné akce, které jsou prospěšné pro město a jeho obyvatele.

Jaroslav Luňáček (ProTejn), radní pro investice