Veřejnému prostoru v Týně se blýská na lepší časy

Kdo přišel ve středu 13.3. v podvečer na Sokolovnu na vernisáž prací žáků a studentů místních škol na téma veřejného prostoru a na následné představení projektu „Týn nad Vltavou – město pro život“, na které navazovala panelová diskuse s odborníky, ten určitě neprohloupil. Díky iniciativě PhDr. Jan Ivanegy, PhDr. Markéty Pražanové a Ing. arch. Václava Čiháka se v našem městě podařilo rozproudit diskusi o možnostech řešení veřejného prostoru, který spolu jako občané Týna sdílíme. Velmi pozitivní je poměrně široké zapojení veřejnosti, které dokladuje nejen hojná účast občanů na této diskusi, ale především více než 800 vyplněných anketních lístků (mj. i díky významné pomocí místních škol). A to je počin vskutku úctyhodný, ze kterého se již dá vycházet. Středeční prezentace a následná diskuse, které se zúčastnili odborníci z řad architektů a zkušení zástupci místních samospráv z celé republiky (vč. zástupců Nadace proměny Karla Komárka, s jejíž finanční podporou je projekt realizován) pak snesla ta nejpřísnější měřítka. Zaplněná Sokolovna si mohla vyslechnout řadu inspirativních myšlenek, sdílených zkušeností a shlédla množství praktických ukázek, jak to funguje v jiných obdobně velkých či dokonce menších obcích. A jelikož z prvních reakcí zúčastněných vč. zástupců z řad místní samosprávy lze vyčíst podporu této aktivitě, je na místě konstatovat, že realizace tohoto projektu je bezpochyby velkým příslibem do budoucna. A za to patří iniciátorům této myšlenky velký dík! KH