Taškařice s novinovým stánkem pokračuje aneb jak se vyjednavači nechali roky vodit za nos

Předem se omlouvám za výraz taškařice, ale v kontextu průběhu celé kauzy týkající se soudního sporu mezi Městem Týnem nad Vltavou a panem Bezpalcem mě zkrátka nenapadl jiný výraz, který by dostatečně přesně vystihl to, co se v této záležitosti děje.
Na základě naší iniciativy, podložené jednomyslně přijatým usnesením kontrolního výboru, zastupitelstvo města dne 28.2.2019 přijalo usnesení, ve kterém mj. uložilo Radě města pověřit advokátní kancelář KVB, aby v nejbližším možném termínu dala pokyn k obnovení soudního řízení ve věci odklizení novinového stánku. Tak se také stalo. Ze soudního jednání, které bylo svoláno na 29.3.2019, se však protistrana omluvila. Další jednání bylo soudem svoláno na 10.4.2019 a přineslo s sebou nečekaný zvrat. Z nově doložené kupní smlouvy z října roku 2016 totiž vyplývá, že pan Bezpalec již dávno není vlastníkem předmětu soudního sporu, tedy onoho novinového stánku! Soud poté na dalším jednání, které se konalo 22.5.2019, žalobu zamítl!
Shrňme si celou kauzu chronologicky, ať víme, jak do toho tento střípek zapadá. Na jaře roku 2016 soud uznal platnost nájemní smlouvy vč. dluhu za nájem. Pan Bezpalec byl vyzván k úhradě dlužného nájemného a jelikož tak neučinil, dostal od města výpověď z nájmu. Následovala výzva k odklizení novinového stánku. Jelikož k tomu nedošlo, podalo město v únoru 2017 další žalobu, tentokrát na odklizení novinového stánku. V červnu 2017 ale protistrana přišla s žádostí o přerušení řízení a následovala snaha o dohodu. První návrh dohody z června 2018 zastupitelstvo zamítlo, a protože by v horizontu několika dní propadl termín u soudu, pověřil tehdejší starosta města Mgr. Šnorek advokátní kancelář zastupující Město Týn nad Vltavou, aby termín prodloužila. Na konci roku 2018 mělo proběhnout další soudní řízení, ale nové vedení města v čele se starostou Ing. Machálkem vyhovělo další žádosti pana Bezpalce o přerušení řízení a pokračovalo ve snaze o dohodu. Na té koneckonců vedení města trvalo i poté, co bylo odhlasováno obnovení soudního procesu. A pak se najednou zčista jasna objeví skutečnost, že pan Bezpalec již dva a půl roku není vlastníkem předmětu soudního sporu!
Myslím, že nejsem sám, koho napadá, proč tuto skutečnost pan Bezpalec nesdělil soudu hned na začátku? Vždyť přece v době, kdy Město Týn nad Vltavou podávalo žalobu u soudu na odklizení novinového stánku, již nebyl jeho vlastníkem! Proč na to neupozornil a nechal u soudu zbytečně vláčet své jméno špínou? Proč více než dva roky tahal vedení města za nos, a to vč. nynějšího vedení města, na kterém se jako předseda jednoho z koaličních partnerů podílí? Ty roky soudních tahanic město stály slušné peníze a v podstatě zbytečně… Během posledního půlroku jsem několikrát vedení města upozornil, že snaha o dohodu s někým, kdo se nechce dohodnout, je marná. A vývoj celé kauzy má slova, bohužel, potvrdil.
Čekal jsem, že nové informace otevřou alespoň některým členům vládnoucí koalice oči. Nestalo se tak. Koalice je na spolupráci s Tejňáky závislá a vedení města ze sebe zkrátka radši nechá udělat hlupáky, co si nechají všechno líbit, jen aby neohrozili svůj koaliční slepenec. Inu, každý svého štěstí strůjce. Ale neměli by zapomínat na to, že nezastupují jen sami sebe, ale především občany tohoto města, kteří je v dobré víře zvolili.
Co bude následovat dál? Těžko říct. Ze znalosti této donekonečna protahované kauzy lze jen usuzovat, že vývoj dalších událostí je zcela nepředvídatelný. A o to vlastně možná od začátku jde…

Karel Hladeček