Střípky ze zastupitelstva…

Tentokrát to bylo opravdu výživné a zasedací místnost na radnici jsme minulý čtvrtek opouštěli po rekordních 5 hodinách!!

Řešila se např. petice občanů nesouhlasících s „načerno“ vybudovaným oplocením okolo fotbalového hřiště. Výsledkem dlouhé a živé diskuze byl mj. náš návrh usnesení, cituji: „Zastupitelstvo města nesouhlasí se současným provedením a umístěním stavby oplocení hřiště FK Olympie a navrhuje stavebníkovi nechat vypracovat nové kompromisní variantní řešení této stavby“. Pro zvedlo ruku 17 z 19 přítomných zastupitelů, a to vč. pana Jana Meidla jako zástupce stavebníka, což posílilo naši víru, že se v celé záležitosti nakonec podaří najít rozumný kompromis.

Jedním z dalších bodů programu byla také vedením města navrhovaná Dohoda o narovnání mezi městem Týn nad Vltavou a manželi Bezpalcovými resp. společností BEMAJA s.r.o. Opět k tomu proběhla dlouhá a bouřlivá diskuze, ve které mj. vystoupil i právník zastupující pana Bezpalce. Na základě našich připomínek a analýzy zmíněné dohody, která obsahovala řadu chyb (a to i v rozporu se zákonem!), dávala prostor k různým spekulativním výkladům a byla pro město nevýhodná, se podařilo přesvědčit ostatní zastupitele a ti následně tuto dohodu smetli ze stolu. Jediní tři zastupitelé, jmenovitě pan Ing. Ivo Machálek, David Slepička a Mgr. Jiří Šálený, se nenechali přesvědčit ani těmito do očí bijícími argumenty a přesto pro dohodu hlasovali. Naštěstí však zůstali osamoceni…

Blíží se také sestavování rozpočtu na rok 2020 a všechny občany jistě bude zajímat, kam budou směřovat investice v příštím roce. O některých zásadních investicích již víme dopředu (např. 2. etapa Orlické ulice). Upozornili jsme vedení města, aby se zamysleli především nad nějakými významnějšími investicemi na Hlineckém sídlišti, o nichž se tady léta hovoří, ale skutek utek. V té souvislosti jsme také sdělili, že bychom se neměli chovat pokrytecky a že rozpočet, který s významnějšími investicemi na Hlinkách nebude počítat, v prosinci nepodpoříme…

Pozornost jsme věnovali i řadě dalších podnětů. Zajímali jsme se např. o problematiku obecních lesů postižených nejen kůrovcovou kalamitou. Město tuto záležitost řeší, nicméně vzhledem k celorepublikové situaci je složité sehnat nejen pracovní sílu, ale i stroje. Též jsme upozornili na budoucí možný problém s včasnou dopravní dostupností do centra města pro složky integrovaného záchranného systému v souvislosti s plánovanou 2. etapou rekonstrukce Orlické ulice. Připomněli jsme nutnost zajištění vyčištění okapů, aby nedošlo ke znehodnocení nové fasády muzea. Zajímali jsme se o podrobnosti k výběrovému řízení na tajemníka města atd.

A v neposlední řadě jsme apelovali na pana starostu s tím, aby svolával zastupitelstvo s pravidelnou měsíční periodicitou (s výjimkou letních měsíců). Dle vyjádření pana starosty by do konce roku mělo být zastupitelstvo skutečně každý měsíc. Jak vidno i z posledního zasedání, materiálů k jednání je vždy dostatek 🙂

Vaši zastupitelé za sdružení nezávislých kandidátů ProTejn!