Střípek ze zastupitelstva č.3: Kontrolní výbor

Jedním z bodů programu zastupitelstva bylo projednání zápisu ze zasedání kontrolního výboru. Jedná se o důležitý orgán, jehož hlavní činností je kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města a kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.
Kontrolní výbor má celkem 9 členů. Kromě předsedy jsou v něm prostřednictvím ostatních členů zastoupeny všechny strany a hnutí, tedy nejen opoziční, ale i koaliční. Všichni členové výboru přistupují k práci v kontrolním výboru zodpovědně, konstruktivně, bez osobních ambicí a nezávisle, což značně ulehčuje práci a fungování tohoto orgánu.
Na svém posledním zasedání (11.3.), jehož zápis byl na zastupitelstvu projednáván, se kontrolní výbor zabýval nejen plněním usnesení zastupitelstva a rady města, ale také např. kontrolou hospodaření v MCKV či aktuální situací v Rumpoldu-T, s.r.o. a s tím souvisejícím zajištěním služeb pro občany. Výsledkem činnosti kontrolního výboru pak často jsou různá doporučení či návrhy konkrétních usnesení, které jsou shrnuty v zápisech.
Udivil mě dotaz pana radního Nováka, ve stylu jedna paní povídala, zda zápisy skutečně odpovídají tomu, co kontrolní výbor projednával. Ujistil jsem ho, že ke své práci v kontrolním výboru přistupuji zodpovědně. Z každého jednání kontrolního výboru je vypracován zápis, který jako předseda rozesílám s dostatečným předstihem všem přítomným členům k ověření. Zápis je poté předán na sekretariát starosty. Má slova následně potvrdil i pan Ing. Frýba, který je jedním ze členů kontrolního výboru.

Karel Hladeček