Střípek ze zastupitelstva č.1: Oranžový rok

Možná jste zaznamenali, že Rada města mj. řešila rozdělení finančních prostředků z oranžového roku (OR). Vyskytl se tam drobný zádrhel, neboť dva žadatelé nedodrželi termín a svou žádost podali pozdě. A to způsobilo názorový nesoulad mezi jednotlivými radními. Jedni chtěli tyto žádosti vyřadit, protože nesplnily jednu ze základních podmínek (což je správné), druzí naopak žadatele chtěli podpořit, protože se jedná o smysluplné aktivity (což je také správné). Propíralo se to i na sociálních sítích a rozvířila se okolo toho velká diskuze. Nakonec u radních převážila varianta, že budou podpořeny všichni žadatelé, tedy i ti co podali žádost pozdě. Přijde nám to celé jako zbytečná bouře ve sklenici vody. Proto jsme na zastupitelstvu navrhli vyřešit celou záležitost rozumným kompromisem, který je dle našeho názoru přijatelný pro všechny. Pokusím se to shrnout na následujících řádcích.

1. vyřadit pozdě podané žádosti z důvodu nedodržení termínu

Pravidla OR byla jasně daná a každý by měl mít stejné podmínky. Žádosti, které tyto podmínky nedodržely, přece není možné podpořit. Žadatelé to zkrátka měli podat včas. V budoucnu by se z toho mohl stát nepříjemný nešvar i v jiných oblastech podpory ze strany města…

2. vyzvat žadatele, aby si podali žádost o záštitu

Pokud se ale jedná o smysluplné aktivity, které stojí za to podpořit, existuje tu jednoduché řešení. Stačí upozornit žadatele, že je zde možnost požádat radní o záštitu. Pokud se jedná o smysluplnou aktivitu, radní ji jistě rádi podpoří.

A výsledek? Nikdo se nebude pohoršovat nad tím, že někdo dostal finanční prostředky z OR i přesto, že porušil pravidla. A žadatelé, kteří podali žádosti pozdě a jednoznačně tím porušili podmínky, mohou využít jiné možnosti v podobě záštit radních, tzn. mohou využít jinou relevantní příležitost, jak své aktivity spolufinancovat. Spokojení tak ve finále mohou být všichni. A navíc, záštity radních jsou také financovány z OR, takže z hlediska rozpočtu v tom nevidíme zásadní problém. Pan starosta na to reagoval, že to ještě zváží. Řešit by se to mělo na příštím zastupitelstvu a my pevně věříme, že námi navržené kompromisní řešení najde u zastupitelů podporu. KH