Stažení žádosti o dotaci na „Centrum pro seniory“

Rada města uložila starostovi zaslat MPSV žádost o zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Centrum pro seniory, Týn nad Vltavou“ z důvodu nemožnosti splnění termínu pro dokončení projektu do 30. 11. 2022. Nastalá situace nás velmi mrzí, termín to ale byl bohužel vskutku nereálný. Pevně doufáme, že bude i v brzké budoucnosti možnost požádat o dotaci a že vedení města udělá maximum pro to, aby se realizace projektu nakonec uskutečnila. Stále platí, že „Centrum pro seniory“ má naší plnou podporu.

Karel Hladeček