Skvělá zpráva, provizorní most bude obousměrný!

Jedna skutečně skvělá zpráva! Vedení Jihočeského kraje vyšlo vstříc našemu požadavku a provizorní most, na který bude odkloněna doprava při rekonstrukci týnského silničního mostu, bude mít nakonec obousměrný provoz!

Jednání nebylo jednoduché a proběhlo doslova na poslední chvíli. S panem místostarostou jsme upozornili zejména na to, že při jednosměrném provozu řízeném světelnou signalizací se dopravní prostupnost města bude hltit již daleko od samotného přemostění a v podstatě bude paralyzována doprava v celém městě. Dále jsme upozornili na to, že dopravní omezení budou mít velmi negativní vliv nejen na běžný život občanů či fungování firem ve městě a okolí, ale také na stavbu samotnou, protože zařízení staveniště bude umístěno přímo v centru města. A špatná dostupnost staveniště by mohla ohrozit plnění již tak napnutého předpokládaného harmonogramu investiční akce.

Dopravní situace ve městě bude sice i tak značně nepříjemná, ale zároveň věřím, že přeci jen o něco snesitelnější. Chtěl bych tímto velmi poděkovat vedení Jihočeského kraje v čele s panem hejtmanem Martinem Kubou a Odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje za vstřícnost. Moc si toho vážíme!!

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města