Shrnutí informací k rekonstrukci silničního mostu a pozvánka na veřejnou prezentaci a diskuzi

Silniční most v Týně nad Vltavou je ve vlastnictví Jihočeského kraje, který je též investorem celé akce. Nejprve mi ale dovolte pár informací k provizornímu přemostění, jehož realizace nás čeká již v nejbližších týdnech.

Provizorní most vyroste mezi parkovištěm pod kostelem (pravý břeh Vltavy) a prostorem „na valše“ mezi kapličkou a Kácovskou věží (levý břeh Vltavy). V souvislosti s výstavbou provizorního přemostění bude zamezeno parkování vozidel na větší části parkoviště pod kostelem, kde si zřídí firma Eurovia a.s. zázemí pro výstavbu provizorního mostu. Příjezd a parkování pro zákazníky restaurace Vorař a Čínské restaurace bude umožněno. Další dopravní opatření se dotkne Žižkovy ulice, kde bude zakázáno podélné parkování přibližně od začátku parkovacího pruhu ve směru od nového mostu až ke Kácovské věži. Zde bude firma připravovat nájezd na budoucí most. Zhotovitel stavby aktuálně počítá se zřízením zázemí pro stavbu zhruba od 15. května a o týden později, tedy 22. května, by měla začít výstavba provizorního přemostění.

Jen připomenu, že obousměrný provizorní most bude sloužit pouze pro auta do 3,5 tuny a autobusovou dopravu. Ostatní vozidla budou muset využívat objízdné trasy mimo Týn. Výjimkou budou jen složky integrovaného záchranného systému, kterým bude umožněno používat železný most.

Co se týká samotného projektu na rekonstrukci silničního mostu, tak se vše blíží do finále. Srdečně Vás tímto zvu na veřejnou prezentaci a diskusi na téma „Rekonstrukce silničního mostu v Týně“, která se uskuteční v úterý 30.5. od 17h v MDK Sokolovna. Účast mj. přislíbil i hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba jako zástupce investora. Na veřejném setkání by měl být představen projekt nového silničního mostu vč. vizualizace a dopravně inženýrská opatření v souvislosti se stavbou vč. objízdných tras.

Pro připomenutí ještě několik předběžných důležitých časových mezníků:

  • 15.5.2023 – zařízení staveniště na parkovišti pod kostelem
  • 22.5.2023 – zahájení stavby provizorního mostu a přeložky sítí
  • polovina července 2023 – ukončení provozu přes most a zahájení demolice
  • červen 2024 – zprovoznění nově zrekonstruovaného mostu
  • srpen 2024 – dokončení stavby

O dalších důležitých faktech vás budeme včas informovat. Sledujte prosím Radniční noviny, web a facebook města.

Bc. Karel Hladeček (ProTejn), starosta města