Setkání sdružení nezávislých kandidátů ProTejn

Jako zastupitelé se scházíme minimálně jednou do měsíce. Pravidelně se však snažíme svolávat i setkání celého sdružení nezávislých kandidátů ProTejn. To aktuálně poslední proběhlo v neděli 22. srpna. V uvolněné a přátelské atmosféře jsme probrali aktuální situaci ve městě vč. hlavních investičních priorit, které v nejbližší době město bude řešit (např. Centrum pro seniory či areál Blanice). Také jsme se zabývali přípravou setkání s občany, která bychom během podzimních měsíců rádi uspořádali. A pomalu musíme řešit i výhled na příští rok, ve kterém nás již čekají komunální volby. Dobrou zprávou je, že ProTejn do nich půjde v plné síle. Všem, kteří nás vytrvale podporují, patří velké díky. Je pro nás vzpruhou, že naše práce ve prospěch města, má u občanů kladnou odezvu. Velice si toho vážíme.

Vaši ProTejňáci