Setkání kandidátů ProTejnu

Dne 20. 10. 2019 se uskutečnilo setkání občanů, kteří zhruba před rokem kandidovali za sdružení nezávislých kandidátů ProTejn v komunálních volbách. Zastupitelé a kandidáti ProTejnu diskutovali nad dosavadním děním v našem městě i nad možnými scénáři dalšího vývoje. Pozitivním zjištěním je, že naši kandidáti se nadále zajímají o dění ve městě a jsou nadále ochotni aktivně se podílet na jeho dalším rozvoji. Z příjemného setkání si zastupitelé ProTejnu odnesli i cenné připomínky a podněty a především dobrý pocit, že se nadále mohou spolehnout na podporu kandidátů a příznivců ProTejnu.

Rádi bychom tedy ujistili všechny občany Týna a přidružených obcí, že ProTejn jede dál a máme stále dost energie a chuti aktivně se podílet na dobré správě města a jeho dalším rozvoji! Děkujeme Vám za podporu a zachovejte nám přízeň! 🙂👍

Vaši Protejňáci

Na obrázku může být: 10 people, smějící se lidé, people sitting a indoor