Sejdeme se v březnu ?

Kdybychom se drželi usnesení z posledního lednového zastupitelstva, které uložilo starostovi svolávat zastupitelstvo každý měsíc, informovali bychom Vás již touto dobou o projednávaných bodech na tomto zastupitelstvu. Bohužel ani většina nestačí a vedení města si toto hlasování vysvětlilo po svém. V únoru se tedy zastupitelstvo nekonalo. Přesto jsme nelenili. Ze vzájemné iniciativy nás a pana Slepičky se uskutečnila schůzka ohledně MCKV a jeho budoucnosti. Pan Slepička, který je momentálně 4 měsíce zastupujícím ředitelem MCKV, nás seznámil se současnými problémy i s problémy za předchozích ředitelů. Debatovali jsme o samotném ekonomickém řízení centra, ale také o kulturní propojenosti skrz jednotlivá pracoviště, což považujeme za důležité a což velmi dobře „nastartoval“ předchozí ředitel pan Ivanega. Diskutovali jsme také o vizi kultury v Týně a o budoucnosti samotného MCKV a shodli se, že je potřeba hlavně důkladná analýza, namísto ukvapeného řešení momentální situace. Na samostatné schůzce ProTejnu jsme dále probírali všechna aktuální témata, jako třeba současnou situaci mezi firmou Rumpold-T a městem, nebo blížící se nutnost řešení situace kolem areálu Blanice na Hlineckém sídlišti a mnoho dalších bodů tak, abychom byli důkladně připraveni na příští březnové zastupitelstvo, které se snad již uskuteční.

Za hnutí ProTejn Jaroslav Luňáček