Rozpočet města na rok 2019 z hlediska investic

V prosinci zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2019. V investicích se v něm počítá s rekordní částkou téměř 80 milionů Kč. Co se za touto částkou skrývá? Za prvé je to realizace zabezpečení skalního svahu v Podskalí (22 mil. Kč), z našeho pohledu rozhodně rozumná a především nutná investice, kterou navíc z velké části pokryje dotace z MŽP (17 mil. Kč). Další významnou a potřebnou investicí je rekonstrukce Orlické ulice (téměř 18 mil. Kč). I zde je předpoklad, že by se část mohla podařit dofinancovat z dotace (cca 5 mil. Kč). Doufejme, že žádost o dotaci z MMR bude úspěšná. Občané z Orlické ulice se tak po dlouhých letech snad konečně dočkají slibované rekonstrukce. Neodpustím si však poznámku, že tato ulice mohla být zrekonstruovaná již před několika lety a s daleko větší pomocí dotačních prostředků, kdyby to tehdy jeden nejmenovaný místní politik neblokoval svými účelově skoupenými pozemky… Tak snad to tentokrát všechno klapne. Zdaleka největší investicí však bude investice do páteřní komunikace v průmyslové zóně (29 mil. Kč), kterou mimochodem město natvrdo zaplatí bez jakékoliv dotace. Nelze než doufat, že se tato investice městu někdy vrátí a že brzy umožní rekonstrukci zubožené Havlíčkovy ulice. K tomu si také neodpustím malou poznámku. Na celé záležitosti mi přijde zvláštní především to, že zde město šlo firmám v průmyslové zóně doslova na ruku a zmiňovanou komunikaci tam staví jen z vlastních prostředků. Bude se město stejně přívětivě chovat ke svým občanům např. při budování parcel pro výstavbu rodinných domů? Toť otázka…
Ale zpátky k rozpočtu. Pokud totiž tyto 3 významné investice odečteme z oné, na první pohled ohromné částky 80 mil. Kč, zbude nám něco kolem 10 mil. Kč na to ostatní: např. rekonstrukce v obou ZŠ (2 mil. Kč), projektová dokumentace centra pro seniory (2,3 mil. Kč), kanalizace u gymnázia (2,5 mil. Kč) a další vesměs již drobné položky. K investicím jsme tedy měli řadu připomínek. Např. kdy se začne s revitalizací Náměstí mládeže na Hlinkách resp. části mezi SD Hlinky a MŠ, která už je připravena a má vydané stavební povolení? Problém je v tom, že pokud chce město zažádat o dotaci v rámci programu na revitalizaci sídlišť, je třeba mít k tomu navázanou i revitalizaci prostoru v rámci sídlištních bloků, u které se však ještě čeká na vydání stavebního povolení. Tak snad se to v letošním roce podaří a v investicích se obyvatelům Hlinek začne blýskat na lepší časy… Dále jsme se zajímali o participativní rozpočet. Naše představa byla, že by si občané z části mohli sami rozhodovat, kam chtějí investovat peníze z městského rozpočtu (v prvopočátku řádově zhruba 1 – 2 milionů Kč ročně). Na rok 2019 se v rozpočtu s touto položkou zatím nepočítá, ale každopádně bylo přislíbeno rozběhnutí příprav.
Závěrem jen dodám, že jsme rozpočet města i přes výhrady podpořili. Slíbili jsme, že se budeme chovat konstruktivně a nechtěli jsme dopustit, aby nastala stejná situace jako před pár lety, kdy se kvůli hašteření některých tehdejších radních město dostalo do rozpočtového provizoria. Pozitivní zprávou je, že město je po letech finančně zdravé a bez dluhů. Otvírá se tedy nyní možnost, s využitím různých dotací a úvěrů, rozjet v rozumné míře širší investice. Teď jen tuto příležitost nepromarnit…

Karel Hladeček