Rozdělování trafik na týnské radnici aneb Jak koaliční zastupitelé odhlasovali do funkcí v Rumpoldu a Teplárenské sami sebe

Trefný výraz použil pan radní Karel Moravec, když řekl, že by se té funkce chtěl „zmocnit“. Reagoval tak na dotaz, jak konkrétně si představuje své fungování v roli nového jednatele společnosti Rumpold – T. s.r.o. Dále nás ubezpečil, že on rozhodně nechce být výkonným jednatelem. Nějaký výkon však přeci jen bude muset podat, protože hodlá nahradit hned dva své předchůdce, kteří ve společnosti zastupovali zájmy města. Nejen odvolaného B. Tomana, ale především P. Cíchu, jehož zkušenosti a vhled do fungování Rumpoldu nasadily laťku velmi vysoko.
Nominace do společností s majetkovou účastí města vždy patřila do kompetence aktuálního vedení radnice, ale při hlasování o těchto zástupcích přece musí zaznít jasné argumenty, které přesvědčí občany města (těm patří podíl v obou firmách, ne politikům), že je zde snaha dosadit lidi prospěšné pro dobré fungování, kteří mohou prokazatelně přispět svou odborností a svými zkušenostmi. To se však na posledním zastupitelstvu nestalo.
Když byla položena otázka, podle jakých kritérií rada města tyto zástupce vybírala, pan starosta Machálek nám sdělil, že nehodlá nominace nijak komentovat. Pan radní Tvrdík nás zase osočil, že považujeme nominované za „nevzdělance“ (ten výraz však použil jen on sám), když se dotazujeme na jejich odborné kompetence. Samostatnou kapitolou je pak postoj místních Pirátů, kteří na celostátní úrovni bojují proti rozdělování placených funkcí, jako odměny za politickou loajalitu a pak se sami takového rozdělování „trafik“ účastní. Pan radní Novák zdůvodnil nominace tím, že se tak dohodli v koaliční smlouvě a na závěr diskuze vyjádřil své přesvědčení, že všichni navržení jsou těmi správnými lidmi na svém místě a naše námitky vycházejí ze závisti, že si takové funkce nemůžeme rozdat my.
A tak sami sebe navrhli a následně pro sebe zvedli ruku do funkce pánové zastupitelé Moravec (jednatel Rumpod – T s.r.o.), Tvrdík, Slepička, Kostadinov (představenstvo Vltavotýnské teplárenské a.s.) Meidl (dozorčí rada Vltavotýnské teplárenské a.s.). Za původně nominovaného pana Bezpalce byl do dozorčí rady Vltavotýnské teplárenské a.s. navržen a odhlasován jediný „nezastupitel“, zeť pana Bezpalce, Jiří Drda.

J. Holub – zastupitel za ProTejn