Rozdělení příspěvku pro Oranžový rok bylo letos obzvláště složité

16.3.2023 proběhlo zasedání výběrové komise pro rozdělení prostředků z Oranžového roku (OR). Tedy peněz, které město Týn nad Vltavou dostává od společnosti ČEZ, a.s. a rozděluje je na podporu a propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných městem samotným a dalšími subjekty působícími v Týně a blízkém okolí. Rozdělování prostředků z Oranžového roku je však rok od roku složitější.

Příspěvek od společnosti ČEZ, a.s. je již mnoho let stejný. Vedle toho ale významně narostl počet žadatelů a jednotlivých žádostí. Pro představu jsou nejlepší konkrétní čísla. Komise měla k rozdělení k dispozici 1,6 milionu korun. 54 žadatelů však ve svých 161 žádostech požadovalo podporu v celkové výši 4.526.077 Kč, což je zhruba trojnásobně více. Komise tak stála před nelehkým úkolem a chtě nechtě musela razantním způsobem korigovat výši podpory pro jednotlivé akce.

Komise byla složena ze zástupců všech stran a hnutí, které mají své zastoupení v zastupitelstvu, konkrétně: Ing. Jaroslav Luňáček (ProTejn), Mgr. Gabriela Procházková (KDU-ČSL), Bc. Jan Novák (Piráti), Lubomír Marek (ODS), David Slepička (Fandíme Týnu), Ing. Eduard Frýba (KSČM), Ing. Ivo Machálek (Trikolóra), Helena Šimánková (SPD) a radní Marek Štětka (ProTejn), který má v radě OR na starost. Komise prošla veškeré žádosti a v drtivé většině případů o výši podpory rozhodla jednomyslně.

Uvědomujeme si, že spousta subjektů bude letos výší podpory možná zklamána, proto se také komise shodla na tom, že současná pravidla pro rozdělení peněz je potřeba upravit tak, aby se podpora dostala skutečně do míst, kde je potřeba. Tedy děti a mládež, týnské spolky a oddíly, a kulturní a společenské akce, které se bez podpory nemůžou uskutečnit a zároveň mají v Týně velkou tradici. Upravená pravidla pro rozdělení OR pro rok 2024, vzniknou v druhé polovině tohoto roku, abychom s nimi mohli všechny občany včas obeznámit.

Velmi si vážíme podpory od společnosti ČEZ, a.s., která je naším dlouholetým dobrým partnerem. Zároveň se nabízí otázka, zda by nebylo vhodné se pokusit jednat se společností ČEZ, a.s. o možnosti navýšení podpory pro příští roky, nejen kvůli rostoucímu počtu žadatelů a žádostí, ale především s ohledem na nebývale rostoucí inflaci, která se samozřejmě negativně odráží ve vyčíslení nákladů na jednotlivé akce.

Jaroslav Luňáček (ProTejn), radní města