Říjnové zasedání zastupitelstva se uskuteční v Předčicích

Občané v přidružených obcích jsou pro nás stejně důležití jako Týňáci, proto jsme se hned od počátku začali věnovat mj. také práci s osadními výbory. Má to na starosti pan místostarosta a myslím, že spolupráce s přidruženými obcemi zatím šlape. Mám radost, že se např. podařilo obnovit osadní výbor v Netěchovicích. Každá z přidružených obcí tak má svůj osadní výbor.

Již od našeho nástupu na radnici jsme se zabývali tím, jak dát přidruženým obcím najevo, že na ně nezapomínáme. Jednou z myšlenek bylo uspořádat jednou za čas zasedání zastupitelstva v některé z těchto obcí. A nyní nastal čas uvést myšlenku v praxi. Říjnové zasedání zastupitelstva se tak po dohodě se zástupci osadního výboru uskuteční v Předčicích. Mělo by se konat ve čtvrtek 26.10. od 17h a zúčastnit se ho mohou samozřejmě nejen občané Předčic, ale všichni zájemci z řad občanů.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města