Rekonstrukce mostu běží dle harmonogramu, provizorní most konečně nasvícen

Provizorní most má za sebou již více než čtyři měsíce ostrého provozu. V souvislosti s nastupujícím zimním obdobím bylo především důležité zajistit jeho údržbu. Ta probíhá podobně jako u původního silničního mostu, tj. vč. solení. Provizorní most byl navržen a zhotoven ze dřeva a nezbývá nám než věřit, že zvládne i složitosti související se zimním obdobím. Se zhotovitelem stavby jsme se dohodli na tom, aby byl vždy při ruce odpovědný pracovník, který bude připraven řešit naléhavé a nepředvídatelné problémy. Každopádně apeluji na řidiče, aby dodržovali předpisy, dbali na zvýšenou pozornost při průjezdu mostem a přizpůsobili vždy jízdu stavu vozovky, protože povrch bývá zejména při dešti nebo při ranní jinovatce dost kluzký.

Snažíme se o zajištění bezpečnosti všech účastníků provozu. Ale ne vždy se vše podaří prosadit. Požadovali jsme např. zrušení přechodů pro chodce v zatáčce při výjezdu z parkoviště, které jsou pár metrů od sebe a jsou nepříjemné pro chodce i pro řidiče, a místo nich udělat přechod mezi parkem a hotelem Zlatá loď. Bohužel přišlo negativní stanovisko od Policie ČR. Snažili jsme se tedy zajistit alespoň přehlednost v této zatáčce např. ořezáním křovin či posunutím dopravních značek, ale není to snadné. Co se naopak konečně podařilo zrealizovat je veřejné osvětlení na provizorním mostě, se kterým původně nebylo vůbec počítáno. Děkujeme investorovi a zhotoviteli stavby, že nám v tomto požadavku vyšli vstříc.

Na základě domluvy se zhotovitelem je též již vyhotovené a schválené dopravně inženýrské opatření v případě, že by bylo nutné most krátkodobě uzavřít např. kvůli dopravní nehodě, nečekaně velkému přídělu sněhu nebo jinému havarijnímu stavu. Každopádně ale nezbývá než si přát, abychom to v reálu nemuseli využívat.

Co se týká samotné rekonstrukce silničního mostu, zhotoviteli stavby se zatím daří přesně dodržovat harmonogram. Nicméně v nastávajícím zimním období bude další postup prací hodně záviset na počasí. Harmonogram stavby ale s tímto samozřejmě počítá. Pořád tedy platí termín zprovoznění mostu zhruba na přelomu června a července příštího roku. Z dosavadního průběhu stavby mám radost, vše zatím šlape a nový silniční most se po osazení nosníků postupně začíná rýsovat. S projektanty zároveň usilovně pracujeme na projektové přípravě obou předpolí mostu, abychom mohli, pokud možno již zjara, začít s realizací.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města