První jednání s osadními výbory přidružených obcí

Na středu 23.11. pan místostarosta Ondřej Bouška (ProTejn) sezval všechny členy osadních výborů na setkání s vedením města, tj. členy osadních výborů v Hněvkovicích na levém břehu Vltavy, Kolodějích nad Lužnicí, Nuzicích a Předčicích. Po úvodním seznámení jsme všem přítomným představili vizi budoucí spolupráce a komunikace mezi městem a přidruženými obcemi a vyslechli jsme si podněty a připomínky zástupců jednotlivých osadních výborů. Jednou z prvních aktivit nového vedení města je snaha o obnovení osadního výboru v Netěchovicích a zatím to vypadá, že je vše na dobré cestě. Zhruba dvouhodinová plodná diskuze se dotkla i investičních akcí. Vedení města členy osadních výborů seznámilo s návrhem, který předpokládá v rozpočtu města každoročně alokovat minimálně 1 mil. Kč na investiční akce v přidružených obcích. Také jsme poděkovali členům osadních výborů za jejich aktivitu. Ze společného jednání máme dobrý pocit a věříme, že vzájemná spolupráce přispěje ke zlepšení podmínek ve všech zmíněných obcích.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města