PROTEJN sílí každým dnem!

V minulém Vltavínu jsme si dovolili Vám představit nově vzniklé sdružení nezávislých kandidátů PROTEJN. Spolu s tím, jak se postupně uvolňují do éteru nové informace o našem sdružení, přibývá i otázek, které Vás zajímají. Ty nejdůležitější otázky a odpovědi jsme se pokusili shrnout v následujících řádcích.

Nejprve se však s Vámi musíme podělit o pár radostných informací. Především se nám úspěšně daří sbírat podpisy pod petici, bez níž bychom nemohli kandidovat v podzimních komunálních volbách. K potřebným cca 600 podpisům nám jich chybí několik desítek. Pevně věříme, že je i s Vaší pomocí posbíráme (petici můžete podepsat přímo našim kandidátům nebo na petičních místech, tj.: Hospůdka Kácovská věž a Kouzelný obchůdek na náměstí). Máme také kvalitně obsazenou kandidátní listinu. A v neposlední řadě jsme zprovoznili naše webové stránky www.protejn.cz. Takže pokud prahnete po aktuálních novinkách, našich programových prioritách, anebo byste se chtěli dozvědět více o některém z našich kandidátů, neváhejte je navštívit. A nyní se vraťme k tomu, co Vás nejvíce zajímá.

Máte už hotovou kandidátku? Jak jste jí dávali dohromady?

Oficiální kandidátní listinu musíme odevzdat nejpozději do 30.7., takže jsme nenechali nic náhodě, a ladíme poslední detaily. Snahou bylo složit kandidátku, na které budou zastoupeni lidé různého zaměření, různých zkušeností, z různých koutů našeho města či přidružených obcí, a především také lidé, kteří mají o dění v Týně opravdový zájem a chtějí se na něm aktivně podílet. A to se nám podařilo.

Je ProTejn účelové sdružení?

Ano. Vzniklo za účelem nabídnout voličům v Týně nad Vltavou a přidružených obcích alternativu ke stávajícím subjektům na týnském komunálním kolbišti. Od počátku, co se scházíme, máme jasnou představu o tom, jak bude sdružení dál fungovat. Chceme se pravidelně setkávat i po podzimních komunálních volbách a diskutovat aktuální dění. Chceme se aktivně zapojit do jednotlivých komisí při městském úřadě a pomoci je trochu povznést z prachu.

Proč sdružení nešlo cestou podpory od některých zavedených stran a musí sbírat podpisy? Zvládnou to vůbec? Stihnou to v předepsaném termínu?

Cíleně jsme dali dohromady sdružení skutečně NEZÁVISLÝCH kandidátů bez jakýchkoliv vazeb na zavedené politické strany. Díky sběru podpisů jsme navíc měli možnost mluvit s řadou lidí, představit jim kandidáty či programové priority a naopak od nich získat zajímavé podněty či nápady. A také jsme to brali jako určitý lakmusový papírek vnořený mezi potenciální voliče. Řekli jsme si, že pokud bychom ty podpisy nebyli schopni sehnat, asi by nemělo cenu vůbec kandidovat. Termín pro odevzdání petičních archů je 30.7. Pevně věříme, že během července dosbíráme podpisy v dostatečném množství, tzn. i s rezervou v případě nějakého nesouladu.

Budou nezávislí kandidáti sdružení ProTejn, pokud uspějí, dobře spravovat město?

Někomu se může na první pohled zdát, že jsme kandidátkou spíše mladých a nezkušených lidí.  Pokud ale pohlédneme do historie, řada z dnešních zastupitelů a radních začínala s komunální politikou právě v našem věku. A jedním z cílů našeho hnutí je omladit zastupitelstvo. Neznamená to ovšem, že jsme jen sdružení mladých kandidátů bez zkušeností. Řada z našich kandidátů již v zastupitelstvu či v radě města seděla a pracovala. Někteří z nás sbírali zkušenosti prací v komisích, díky občanským iniciativám či spolkovým aktivitám nebo třeba při prosté účasti na jednáních zastupitelstva.

Programové priority jsou sice pěkné, ale není to příliš stručné?

Zveřejněné priority je třeba brát jako určitou ochutnávku, navnadění mozkových buněk. Na podrobném volebním programu samozřejmě usilovně pracujeme. V průběhu měsíce srpna ho zveřejníme na našich webových stránkách. Pokud máte nějaký zajímavý nápad, neváhejte se s ním podělit. I vy se můžete podílet na našem volebním programu. Zajímavých podnětů či nápadů není nikdy dost a my se rádi necháme inspirovat.

Stejně rádi Vám odpovíme i na Vaše případné další dotazy. Jsme tu přece pro Vás, jsme tu PROTEJN!