ProTejn si jako férová a konstruktivní opozice získal respekt

S blížícím se koncem volebního období je na místě položit si otázku, jak vlastně zastupitelé zvolení za sdružení nezávislých kandidátů ProTejn zvládli poměrně nevděčnou roli v opozici. Určitě by se nějaká ta chybička našla, nikdo není neomylný. Ale za nás zastupitele můžeme s klidným svědomím napsat, že jsme se snažili zvládnout svůj mandát se ctí tak, abychom se po poctivě odpracovaných čtyřech letech mohli podívat svým voličům do očí. Protože právě vy, občané Týna, jste těmi konečnými a hlavními hodnotiteli naší práce.

Je celkem logické, že nejvíce diskutované a veřejně propírané byly zpravidla ty záležitosti, na kterých jsme se jako opozice s vedením města neshodli. Navenek to pak mohlo působit dojmem, že jsme kverulanti. Je však potřeba si uvědomit, že jednou z hlavních činností opozice je přece kontrola, zda je město svým vedením řádně spravováno. A s tím souvisí mj. odhalování různých nedostatků a následná kritika. Důležité je v tomto místě poznamenat, že míra kritiky závisí na tom, jak vedení města pracuje. Pokud by totiž pracovalo bezchybně, neměli bychom jako opozice vlastně co kritizovat.

Mnohokrát jsme v uplynulém volební období prokázali, že když je potřeba, tak dokážeme jako opoziční zastupitelé táhnout s vedením města za jeden provaz. Pokud byl předložen smysluplný a pro město a jeho občany prospěšný návrh, tak jsme jej vždy podpořili. Když se nám však nějaký návrh z objektivních důvodů nelíbil, tak jsme se jednoznačně vyřčenými argumenty snažili přesvědčit ostatní, aby tento návrh nepodpořili. Ano, byli jsme často hlasitými, ale zároveň férovými kritiky. A pokud jsme uznali za vhodné, tak jsme sami vznášeli vlastní návrhy řešení.

Časem jsme si postupně získali respekt, a přestože jsme byli v menšině, dokázali jsme i z opozičních lavic řadu našich návrhů obhájit a prosadit! A nebyly to jen nějaké drobnosti, ba naopak. Často se to týkalo těch nejvýznamnějších záležitostí, které město v uplynulých čtyřech letech řešilo, ať už to byla např. budoucnost areálu Blanice nebo Centra pro seniory.

Zkrátka se pečlivě snažíme naplňovat roli řádně fungující a konstruktivní opozice, tak jak jsme slíbili na počátku. My se totiž svých slibů držíme!

 

Vaši zastupitelé za sdružení nezávislých kandidátů ProTejn

(Ondřej Bouška, Karel Hladeček, Marek Štětka, Jaroslav Luňáček, Jaroslav Holub)