ProTejn se trvale zajímá o budoucnost našeho města

Podzimní komunální volby se blíží a tak lze zaregistrovat, jak se k životu začínají probouzet informační média jednotlivých stran a hnutí, které se budou ucházet o hlasy voličů. Některé z nich dokonce ještě stále spí hlubokým mezivolebním spánkem 😴 . Vždyť přece stačí zaktivizovat se tři měsíce před volbami, počkat až voliči rozhodnou a pak se zase jako obvykle uložit k odpočinku. To se však rozhodně netýká sdružení nezávislých kandidátů ProTejn. Po celé čtyři roky aktivně komunikujeme, pečlivě sledujeme aktuální dění, účastníme se a zapojujeme se do jednání různých výborů, komisí či při setkáních s občany.
Budoucnost našeho města nás zkrátka zajímá a aktivně se podílíme na hledání cest jeho možného rozvoje. Aktuálně např. probíhá příprava Strategického plánu města Týn nad Vltavou na období 2023 až 2029. I zde máme zastoupení v řídící skupině a v pracovních skupinách, které se podílí na zpracování tohoto důležitého rozvojového dokumentu 🧐 . Anketa pro občany, jejíž výsledky budou též zahrnuty do konečné podoby strategie, již proběhla. Zapojilo se do ní více než 400 respondentů. Nicméně veřejnost jistě ještě dostane prostor k případným připomínkám. Samotný strategický plán by měl být hotov do září letošního roku. Nelze než si přát, aby vznikl kvalitní dokument, který v dalších letech pomůže nasměrovat rozvoj města tím správným směrem 🧭 😉 .
Karel Hladeček (ProTejn)