Proběhlo další kolo jednání ohledně rekonstrukce železného mostu

Dne 16.4.2019 proběhlo v zasedací místnosti MěÚ setkání představitelů města se zástupci Ředitelství vodních cest, které se týkalo řešení nedostatečné podjezdné výšky železného mostu v souvislosti se splavňováním Vltavy. Jednání se zúčastnili i zástupci projektové kanceláře, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Povodí Vltavy, Vltavotýnské teplárenské a.s. a další dotčené subjekty. V letošním roce by měla být dokončena projektová dokumentace dle zastupitelstvem odsouhlasené varianty s jedním zdvihacím polem mostu. V průběhu příštího roku by mělo být vyřízeno stavební povolení. Samotné práce by pak měly proběhnout v následujících dvou letech (2021 přeložky sítí a 2022 samotná rekonstrukce mostu). Jako problematická se v tuto chvíli jeví přeložka horkovodu, kde je předpoklad, že bude tažen Žižkovou ulicí a přes most 28. října, jehož vlastníkem je Jihočeský kraj. Ředitelství vodních cest (jako investora) teď s podporou vedení města Týn nad Vltavou čekají náročná trojstranná jednání s vlastníkem, jestli umožní toto řešení. Držíme palce!