Přes letní měsíce budeme společně jednat u pana starosty.

Před třemi týdny jsme oslovili pana starostu s nápadem sejít se v užší skupině zastupitelů a projednat jednotlivé, pro nás, ale i pro občany Týna, zásadní body, které v současné době hýbou naším městem. Pan starosta náš nápad vyslyšel a v minulém týdnu jsme se zúčastnili prvního jednání ve složení p. Hladeček, p.Luňáček, paní Pouzarová, p. Kobera, p. Šálený a samozřejmě p. Machálek. Náplní byla především situace okolo domova pro seniory, areál Blanice a zatím okrajově také budoucnost stanice Pomoc v Semenci. Jednání bylo vcelku věcné, jednotliví zastupitelé vyjádřili své názory. Pozitivním faktem je, že jsme se domluvili na konání dalších 2-3 schůzek v tomto složení ještě během léta, kdy bychom rádi našli společné průsečíky a posbírali veškeré možné materiály a podklady k jednotlivým bodům, abychom mohli při podzimních schůzích zastupitelstva s klidným svědomím hlasovat ku prospěchu občanů našeho města.

Jaroslav Luňáček