Požádali jsme o svolání zasedání zastupitelstva města

Spolu s dalšími opozičními zastupiteli jsme požádali pana starostu o svolání zastupitelstva města (ZM). Rád bych v několika řádcích vysvětlil, co nás k tomuto kroku vedlo.

Před třemi týdny jsme pana starostu na ZM oficiálně požádali o svolání schůzky všech zastupitelů k návrhu rozpočtu na rok 2022, abychom společně předjednali zejména připravenost a prioritizaci jednotlivých investic, neboť k odsouhlasení rozpočtu bude potřeba i hlasů opozičních zastupitelů. Tato žádost zůstala bez odezvy. Dostala se k nám pouze informace, že nejbližší ZM bude až 4.11. a další ZM bude asi až v prosinci. Tzn., že místo říjnového a listopadového ZM by bylo jen jedno. Přitom do konce roku je třeba prodiskutovat řadu důležitých bodů a jednání by se tak zbytečně protáhla na dlouhé hodiny. Tomu jsme se snažili případně předejít. Také jsme nechtěli připustit případné pokračování neplnění usnesení ZM č.26/2020 ze dne 23.1.2020, ve kterém se většina zastupitelů usnesla, že se chce scházet každý měsíc s výjimkou července a srpna. Proto jsme se rozhodli dle článku 4 ods. 2 Jednacího řádu ZM požádat o svolání zasedání ZM.

Do programu ZM jsme zvolili několik podstatných bodů, které zastupitele ani úředníky tak jako tak v následujících týdnech a měsících neminou:

– projednání návrhu rozpočtu města na rok 2022 (zejména s ohledem na plán investic)

– projednání Petice za nejvhodnější řešení revitalizace celého areálu Blanice v Týně nad Vltavou

– projednání budoucnosti areálu Přírodovědného muzea Semenec

(předchozí dva zmíněné body mají mimochodem také vztah k rozpočtu)

Závěrem bych chtěl jen podotknout, že jakým způsobem a kdy bude ZM svoláno nyní záleží na panu starostovi. Je limitován pouze termínem do 27.10. (dle Jednacího řádu ZM). Z naší strany se rozhodně nejedná o nějaké obstrukce. Ba naopak, vyzval jsem ostatní zastupitele i vedoucí odborů městského úřadu, že pokud budou mít připraveny materiály k projednání, aby je neváhali předložit do programu, jako když bývá běžně svolané zasedání ZM. Je přeci zbytečné odkládat některé připravené body k projednání. Např. i já sám budu jako předseda kontrolního výboru předkládat k projednání zápis z kontrolního výboru jako další bod programu.

Karel Hladeček