Podpora rozvoje areálu Přírodovědného muzea Semenec

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Semenec, o.p.s., na zajištění údržby a provozu objektu a areálu Přírodovědného muzea Semenec. Schválené finanční prostředky by měly umožnit fungování Přírodovědného muzea Semenec v roce 2023. Zároveň bychom na konci letošního roku rádi měli hotový koncept dalšího rozvoje celého areálu.

K tomu byla ustavena komise, která se bude intenzivně zabývat budoucností a směřováním Přírodovědného muzea Semenec. Členy komise jsou Barbora Šímová (ředitelka společnosti Semenec o.p.s.), Ing. arch. Václav Čihák, Ing. arch. Jiří Kobera, Ondřej Bouška (místostarosta města), Jan Nový (vedoucí záchranné stanice pro zvířata v Třeboni, jež vyučoval 15 let management NNO na Fakultě managementu VŠ ekonomické v Jindřichově Hradci) a Michal Bartoš (ředitel a zakladatel Sluňákova – centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.).

Věřím, že se podaří vytvořit dostatečně kvalitní a také udržitelný koncept rozvoje, jež dále rozvine potenciál celého areálu, který už nyní láká návštěvníky nejen z Vltavotýnska, ale i z jiných koutů naší republiky.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města