Poděkování

Rád bych touto cestou srdečně poděkoval všem, kdo se aktivně podílí na boji s pandemií koronaviru, a to nejen u nás v Týně, ale i v rámci celé České republiky. Velikonoce budou letos úplně jiné, než jak je obvykle slavíme, ale na druhou stranu to může být příležitost, prožít je o to intenzivněji v úzkém kruhu rodiny. Přeji všem hodně zdraví a pevné nervy. Pokud se všichni budeme chovat ohleduplně a zodpovědně, tak to společně zvládneme!

Karel Hladeček

PS: I v tomto náročném období pro vás stále pečlivě sledujeme dění v našem městě.