Opozice s koalicí dojednala kompromisní podobu rozpočtu na rok 2022

Zní to neuvěřitelně, že? Ale je to tak. Celý podzim jsme usilovali o svolání jednání zastupitelů, abychom předjednali podobu rozpočtu na rok 2022 ještě před jeho schvalováním (zejména co se týká investic). Měli jsme totiž několik zásadních připomínek, bez nichž bychom rozpočet nepodpořili. A vzhledem k tomu, že koalice nedisponuje v zastupitelstvu většinou, reálně by hrozilo i rozpočtové provizorium. To jsme ale nechtěli dopustit. Nebylo to jednoduché, ale po několika jednáních s panem starostou vedení města naší žádosti přeci jen vyhovělo a ve středu 24.11. jsme se s ostatními zastupiteli sešli, abychom projednali naše připomínky pečlivě zkonzultované jak s úředníky, tak i s ostatními opozičními zastupiteli. Výsledkem byl kompromisní návrh rozpočtu, který následně projednal finanční výbor. Do programu prosincového zastupitelstva (15.12. na Sokolovně) tak půjde návrh rozpočtu, přijatelný pro koalici i pro opozici.

Investice jsou rozděleny do dvou částí

V prioritních investicích jsou investiční akce, které jsou připraveny k realizaci (např. Výstavba víceúčelového hřiště na Malé Straně u městské plovárny – čeká se schválení dotace) resp. se nestihly v letošním roce zrealizovat (např. Demolice bývalé kotelny či Revitalizace parku v Havlíčkově ulici), jsou na ně případně schváleny dotační prostředky (např. Přírodní zahrada v MŠ Dewetterova) nebo jsou realizovány v koordinaci s jiným investorem (např. Výstavba splaškové kanalizace Billa – Havlíčkova ulice v průmyslové zóně).

Druhou část investic tvoří rezerva investičních výdajů. S těmito prostředky je počítáno na spolufinancování několika zásadních investičních akcí, u nichž se ale ještě čeká na zpracování prováděcí dokumentace nebo na podání či schválení žádosti o dotaci. Např. stále čekáme na schválení dotace na Centrum pro seniory, což by měla být nejzásadnější investice v následujících letech. Na listopadovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno podání žádostí o dotaci na Rekonstrukci vestibulu ZŠ Hlinecká, kterou jsme do rozpočtu prosazovali již před rokem. Město se následně pokusilo získat na tuto akci dotaci. Bohužel neúspěšně, tak snad se to na druhý pokus vydaří. Dále jsme schválili podání žádosti o dotaci na Stavbu místní komunikace Polní. Stav této ulice bohužel již mnoho let odpovídá svému názvu. Snad se tedy podaří s dotací uspět a obyvatelé bydlící v této ulici budou mít konečně plnohodnotný přístup ke svým nemovitostem.

Co jsme do rozpočtu dokázali mj. prosadit?

Např. započetí dlouhá léta odkládané revitalizace sídliště Hlinky! Na první místo v seznamu investic, na které bude použita rezerva investičních výdajů, jsme prosadili projekt revitalizace prostoru mezi KD Hlinky a mateřskou školou. Pokud se podaří zpracovat včas prováděcí dokumentaci a vysoutěžit zhotovitele, mohlo by se již příští rok na podzim započít se stavbou! Jsme si též vědomi poptávky po novém bydlení a tak jsme do priorit prosadili též vypracování projektové dokumentace na výstavbu bytových domů v areálu býv. kasáren. Bude to první významný krok v celkovém řešení bytové politiky města, nikoliv ale krok poslední. V rozpočtu na příští rok je totiž počítáno také s vypracováním urbanistické studie sídliště Hlinecká vč. areálu Blanice, která by měla být základním stavebním kamenem rozvoje tohoto území. Jedním z témat, o kterých se diskutovalo již při předvolební kampani v roce 2018 a které též dlouhodobě prosazujeme, je participativní rozpočet. Ve zkratce je to snaha zapojit občany do spolurozhodování o tom, co chtějí ve městě realizovat. Příprava je teprve na začátku, ale již v rozpočtu na příští rok je na participativní rozpočet rezervovaná částka 2 mil. Kč. Pokud se vše podaří dojednat, samospráva by občanům dala vybrat z několika připravených akcí a ti by následně svým hlasováním rozhodli o tom, které z navržených investic by se skutečně realizovaly. A do budoucna by se např. sami občané mohli podílet na návrzích investic apod. Uvidíme, jak se to podaří připravit a rozvinout, ale určitě je to zajímavá myšlenka, jak vtáhnout občany do dění a do rozhodování.

Na plánování rozpočtu, stejně jako na jeho reálném čerpání, se samozřejmě negativně projevují všechny aktuální krize, které hýbou naší společností, ať už je to krize „covidová“, energetická nebo ekonomická. Sestavovat reálný rozpočet je v dnešní době, více než kdy jindy, věštěním z křišťálové koule. O to víc je třeba ocenit, že při diskuzi nad rozpočtem se zastupitelstvo jako celek snažilo přistoupit k jednání konstruktivně. Jednání o rozpočtu tak bylo ukázkou toho, že spolu koalice s opozicí dokáže, i přes některé rozdílné názory, komunikovat a dospět k nějakému kompromisnímu řešení. Kéž by se to podařilo i u ostatních důležitých rozhodnutí, která město nejen v blízké budoucnosti čekají.

Karel Hladeček (PROTEJN)