Nekonečný příběh

„Milí občané, rok nám utekl jako voda, opět tu máme další a další zastupitelstva a na ně chodí kdo? Ano, správně, na ně obvykle chodí někdo z koalice s návrhem dohody o narovnání s panem Bezpalcem.“ Jako bych slyšel, co mi na to odpovíte: „Ale to jste nám říkal už minule a předminule, my chceme nějakou jinou pohádku“. Vím, že některé z Vás již tento nekonečný příběh možná unavuje, ale stejně mi to nedá neseznámit Vás s dalším dílem týnské „neverending story“.

V průběhu jara jsme se na zasedání zastupitelstva opakovaně zabývali dohodou o narovnání mezi městem a panem Bezpalcem. A asi málokoho překvapí, že celá věc opět nikam nepokročila. S ohledem na to, že během roku 2019 nedošlo k žádnému významnému pokroku v jednáních, návrh dohody o narovnání zastupitelstvo v září jednoznačným způsobem zamítlo, zastupitelé neměli zájem být ve vyjednávací skupině a ze strany pana Bezpalce byly obnoveny žaloby na město, což si výrazně protiřečí se snahou o dohodu, navrhl kontrolní výbor (podotýkám, že jednomyslně), revokovat usnesení o dohodě. Tzn., že se už dále nebude pokračovat v jednáních o rámcové dohodě a bude se každá věc postupně řešit zvlášť. Usnesení však zastupitelstvo dne 7.5. nepodpořilo, mj. i proto, že pan radní Tvrdík všem sdělil, že s panem Bezpalcem jedná (nový posun v jednání PO PŮL ROCE ?!) a že na příštím zastupitelstvu bude předložen aktuální návrh řešení.

A skutečně to tak zprvu vypadalo. S předstihem nám byl poslán onen návrh, který jsem si s kolegy detailně prostudoval a zkonzultoval. Dostalo se to i na program zastupitelstva svolaného na 28.5. Jenže místo projednání onoho návrhu nás pan Tvrdík jen informoval, že k tomu obě strany mají výhrady, takže nemá smysl se tím nyní zabývat. Rád bych upozornil na to, že připomínky od protistrany (dle vyjádření pana Tvrdíka pro město nepřijatelné) město obdrželo již na začátku března. Dva měsíce poté nám byl předložen k prostudování návrh dohody, ve kterém ale připomínky nebyly zapracované, tudíž vedení města muselo být jasné, že s tím pan Bezpalec logicky nebude souhlasit. Na schůzku k tomu svolanou dne 20.5. navíc protistrana ani nedorazila. Je pravda, že situace byla kvůli nouzovému stavu v souvislosti s koronavirem poměrně složitá, ale leccos šlo vykomunikovat i jiným způsobem (telefon, email, skype apod.). Vždyť takto fungovala i samotná rada města. Zbytečně tam tedy vznikla DVOUMĚSÍČNÍ PRODLEVA.

15.6. měla proběhnout další schůzka, tj. ještě před radou města, která svolávala červnové zastupitelstvo. Na zmíněném zastupitelstvu jsem se tedy pana Tvrdíka zeptal, jaké jsou výsledky oné schůzky a proč k tomu nemáme nic v materiálech? Odpověď mě nepřekvapila. Jednání proběhla, ale ještě tam jsou nějaké další nové podmínky, takže se obě strany dohodly, že do konce června každá zpracuje svůj návrh a na další schůzce to doladí. Jenže po zkušenostech bych se nedivil, kdyby se opět objevila nějaká další nová připomínka, kterou je třeba dořešit. A tak to může jít do nekonečna…

Další zastupitelstvo bude v září. Do té doby uplyne další ČTVRT ROKU! Beru to tedy jen jako další účelové protahovaní celé kauzy. Pan Tvrdík neustále omílá, že je pro řešit vše dohodou. Ale po těch dlouhých letech plných soudních tahanic už tomu snad ani nikdo soudný nemůže věřit. Celá dohoda o dohodě o narovnání je jen lehce využitelný prostor pro vydírání města, nic víc. Upřednostňuji řešit každou věc zvlášť. A pokud na ní nebude shoda, tak to řešit třeba i soudní cestou. Bude to totiž rychlejší, efektivnější a pro město možná i levnější, než toto handrkování bez konce. Vždyť kolik „člověkohodin“ a kolik prostředků na právní služby už město muselo vynaložit?! A téměř bez efektu… Malou útěchou může být snad jen příslib pana starosty, že pokud se to nevyřeší do září, bude hlasovat s opozicí pro revokaci zmíněného usnesení. Je však otázkou, co na nás vlastně na zářijovém zastupitelstvu bude čekat. Jedenáctičlenná koalice je totiž závislá na každém jednotlivci, tedy i na panu Šáleném, reprezentantovi sdružení Tejňáci, jemuž šéfuje právě pan Bezpalec…

Karel Hladeček