Několik dobrých zpráv

3. veřejné zasedání zastupitelstva je minulostí. Jelikož dobrých zpráv není nikdy dost, rád bych se s Vámi o několik z nich podělil.

Dobrá zpráva pro poskytovatele i uživatele sociálních služeb:

Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo poskytnutí dotace žadatelům z Dotačního programu města Týn nad Vltavou na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí).

Dobrá zpráva pro týnské sportovní kluby: 

Zastupitelstvo dále schválilo poskytnutí dotace z Dotačního programu města Týn nad Vltavou na podporu sportu a volnočasových aktivit pro rok 2021 pro týnské sportovní kluby. Doufejme, že se situace v souvislosti s epidemií Covid-19 bude dále zlepšovat a obyvatelé budou moci již brzy bez velkých omezení sportovat, zejména děti a mládež!

Dobrá zpráva nejen pro obyvatele Tyršovy ulice:

Schválena totiž byla také žádost o poskytnutí daru dle rámcové smlouvy se společností ČEZ ve výši 5 mil. Kč na plánovanou rekonstrukci ulice Tyršova.

Dobrá zpráva pro SDH Týn nad Vltavou, SDH Předčice a všechny obyvatele Týna a okolí:

Přítomní zastupitelé jednomyslně podpořili také podání žádosti o dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Týn nad Vltavou na pořízení cisternové automobilové stříkačky a nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Předčice. Vltavotýnští dobrovolní hasiči tak budou mít k dispozici modernější techniku!

Jednání přineslo i další zajímavé projednávané body, ale o tom zase někdy příště. Hezké jarní dny.

Karel Hladeček