Navrhované rozpočtové změny koalice smetla ze stolu, rozpočet byl schválen o jediný hlas

Hlavním tématem prosincových zastupitelstev bývá schvalování rozpočtu města na následující rok. A ne jinak tomu bylo i letos. Přestože se ale jedná o zásadní věc, navíc ještě umocněnou nynější složitou situací, nestálo menšinové koalici za to prodiskutovat rozpočet s opozicí. Tento postoj vedení města nás velmi mrzí a rozhodně nepřispívá ke konstruktivní atmosféře, o kterou dlouhodobě usilujeme. K předloženému návrhu rozpočtu jsme měli řadu výtek. Prodiskutovali jsme je tedy s KDU-ČSL a s Piráty a společně jsme připravili několik pozměňovacích návrhů, které jsme zkonzultovali s vedoucí finančního odboru Ing. Rambouskovou. Bohužel ani jeden z našich návrhů neuspěl a koalice s podporou zastupitelů KSČM odhlasovala původní verzi rozpočtu. Stejná hlasovací mašinerie smetla ze stolu i náš návrh, abychom se jako zastupitelé a radní vzdali poloviny svých odměn a udělali tak určité gesto solidarity vůči občanům. Vždyť, kolik lidí se dnes kvůli vládním opatřením v souvislosti s Covidem-19 dostalo do svízelné finanční situace. A tímto krokem bychom v rozpočtu města ušetřili zhruba 450 000 Kč. To už není malá částka a něco by se s tím dalo dělat.  Nicméně ani k tomuto nebyla mezi ostatními zastupiteli vůle. Škoda.

A co jsme chtěli konkrétně v rozpočtu změnit? Např. jsme nechtěli investovat 1,5 mil. Kč do rekonstrukce 12 bytů v 8. patře ubytovny Blanice. Nejprve bychom si měli jako řádní hospodáři pečlivě zanalyzovat smysluplnost a návratnost této investice, a samozřejmě rozvinout diskuzi o budoucím využití areálu Blanice jako celku. Aktuálně se teprve začíná zjišťovat případný zájem občanů o zmíněné byty. Řešení bytové politiky je pro nás důležité, ale chceme to dělat s rozmyslem. Navíc, pokud by přesto během roku vznikla skutečně potřeba této investice, v rezervě investičních výdajů je přece dostatek finančních prostředků na její podporu. Dále jsme odmítali investici do technického zázemí FK Olympie (0,5 mil. Kč). Ne snad, že bychom to fotbalistům nepřáli, ale vadí nám jejich přístup. Jiné sportovní kluby a spolky dokáží získat s pomocí různých dotací na své investice statisíce až miliony korun, které navíc v mnohých případech zhodnocují městský majetek. Město jim pak v případě potřeby pomůže s dofinancováním. Navrhli jsme tedy, ať si Olympie požádá o dotaci (např. v aktuálně vyhlášeném krajském grantu na podporu sportu), a nechodí jen s nataženou rukou, aby to město platilo ze svého. Je tam 80% dotace. Ušetřilo by se tím 400 000 Kč a zbytek by město již snadněji dofinancovalo. Ani pořízení venkovního podia u Sokolovny (0,5 mil. Kč) nám nepřišlo jako prioritní investice, zvláště v nynější situaci, kdy jsou kulturní akce značně omezené. Tyto investice jsme chtěli podmínit souhlasem zastupitelstva, což nám v situaci, kdy máme menšinovou koalici, přijde vhodné, a částky převést do rezervy investičních výdajů. Rozpočet na rok 2021 jinak počítá s opravami ve výši 10 mil. Kč a s investicemi ve výši 42 mil. Kč. Těm vládnou zejména demolice: demolice části Blanice (10 mil. Kč), demolice bývalé kotelny (2,5 mil. Kč) a demolice budov v kasárnách (2 mil. Kč). Z investic nad 2 miliony v rozpočtu najdeme už jen rekonstrukci kanalizace v Tyršově ulici (5 mil. Kč). A tím výčet zásadních investic končí. Tento „demoliční“ rozpočet jsme chtěli oživit nějakou pěknou a potřebnou investicí. Napadla nás např. rekonstrukce šaten v ZŠ Hlinecká, která už byla z rozpočtu několikrát vyškrtnuta. Bohužel i tentokrát měla smůlu. A že je v Týně dost chodníků a komunikací k opravě snad ani není třeba psát. O něco lépe to dopadlo s obnovou protipovodňového opatření v Předčicích, která nakonec po předchozím škrtu snad přeci jen bude realizována. Ani neinvestiční výdaje neunikly našim připomínkám, i zde jsme však s našimi návrhy neuspěli, ať už to bylo navýšení položky udržování dětských hřišť či navýšení úvazků na odboru dopravy, který je přetížený (registr vozidel, registr řidičů).

Rozpočet jsme si poctivě prostudovali a pečlivě jsme se tomu věnovali. Naším cílem nebylo udělat z něj trhací kalendář, byť se nám tam nelíbilo mnoho věcí. Chtěli jsme jen vypíchnout ty podstatnější, na kterých jsme se jako opozice shodli, a předložit konstruktivní a řádně zargumentované návrhy, tak aby to zbytečně nezasáhlo do struktury schvalovaného rozpočtu. Naše snaha se však bohužel minula účinkem. Každopádně se dál budeme snažit být aktivní a konstruktivní opozicí, tak jako jsme se o to snažili v první polovině volebního období.

Co říci závěrem? Lze si tedy jen přát, aby se situace, kdy se musíme vypořádávat s dopady vládních opatření v souvislosti s Covidem-19, rychle stabilizovala a nenadělala v rozpočtu města paseku. A nejen tam.

Karel Hladeček (Protejn)