Mezi svátky na návštěvě u starosty

Tento týden jsme se účastnili schůzky u pana starosty Machálka, který nás oslovil ohledně našeho názoru na možnou výstavbu bytů v části areálu Blanice. Zopakovali jsme mu náš názor na tuto problematiku, kde jsme ochotni podpořit vybudování městských bytových jednotek například pro začínající rodiny, ovšem nepovažujeme tuto lokalitu za vhodnou hlavně z důvodu vysokých finančních nákladů a investic do budov, které jsou víceméně na hraně životnosti a v blízkém budoucnu se navíc počítá spíše s jejich demolicí. Proto jsme se snažili mluvit i o jiných lokalitách a jiných možnostech například i možnosti novostavby řadových bytů v areálu bývalých kasáren, která by pro nás byla rozumnějším řešením. Zda se k našemu názoru starosta, či někdo jiný z koaličních stran připojí, je otázkou, nicméně děkujeme za pozvání k diskuzi. Konečně.

Jaroslav Luňáček