Město získalo dotaci 60 mil. Kč na Centrum pro seniory!

Říká se, že sdílená radost je dvojnásobná radost. Dobré zprávy je tedy třeba šířit, zvláště v dnešní složité době. O jednu takovou se s Vámi rád podělím. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž schválilo městu Týn nad Vltavou poskytnutí dotace ve výši 60 mil. Kč na stavbu Centra pro seniory! Jedná se o nejvyšší dotaci, jakou kdy město Týn získalo. Velké díky patří všem, kteří se na tom podíleli, především pak odboru sociálních věcí, odboru hospodářské správy a odborné pracovní skupině. Zastupitelé se na dnešním jednání zastupitelstva usnesli přijmout tuto dotaci a zároveň bylo též schváleno vyhlášení výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby.

Tím jsme se dostali do situace, kdy už by se město mělo definitivně rozhodnout, zda bude investorem stavby. Proto jsme navrhli ještě usnesení, aby město Týn nad Vltavou bylo investorem a následně jediným vlastníkem stavby Centra pro seniory v Týně nad Vltavou. I toto usnesení bylo zastupiteli nakonec přijato. Možná se ptáte, proč ještě navíc toto usnesení? Důvodů bylo několik. Např. přijetím dotace se město mj. přímo zavazuje k tomu, že bude investorem a vlastníkem stavby min. po dobu udržitelnosti projektu, což je zhruba 10 let. Čili je to nutná podmínka pro získání dotace. Dále je jednoznačné, že vzhledem k celkovým odhadovaným nákladům této investiční akce (aktuálně cca 280 mil. Kč) bude nutné najít další možné zdroje, např. Krajský investiční fond, příspěvky okolních obcí či dary. Na spolufinancování akce si město bude muset vzít bankovní úvěr. Nabízí se ale i možnost návratné finanční výpomoci z Jihočeského kraje. Tzn., že vedení města bude jednat s mnoha partnery. A to, že dá najevo, že bude investorem, je pro ně signálem, že se k tomuto projektu skutečně hlásí.

Harmonogram je zhruba následující: V dubnu příštího roku by město mohlo mít hotovou projektovou dokumentaci pro provedení stavby a v červnu pak výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby. To už budeme vědět reálnou cenu realizace stavby. Může se stát, že pokud bude finální vysoutěžená částka pro město neakceptovatelná, tak stavbu samozřejmě realizovat nemusí. Ale buďme optimisty a doufejme, že vysoutěžená cena akceptovatelná bude. Každopádně dnešním dnem město udělalo několik podstatných kroků k cíli, kterým je realizace Centra pro seniory, jež bude zhmotněním citelně chybějící služby pro občany Vltavotýnska. A to je rozhodně dobrá zpráva!

Karel Hladeček