Medailonky kandidátů – třetí část

Zbývá nám představit poslední třetinu kandidátů. Ani o jejich medailonky samozřejmě nebudete ochuzeni. Kandidátku jsme se snažili poskládat ze slušných a pracovitých lidí. Nyní je tedy na vás, na voličích, posoudit, zda těchto 21 kandidátů bude schopno prosadit program a zvládnout správu města ke spokojenosti občanů. Pokud si myslíte, že ano, volte č. 2, volte PROTEJN!