Lež má krátké nohy …

Jak jsme Vás informovali, tak po Vánocích, krátce před koncem roku jsme se setkali se zástupci KDU u pana starosty na krátké schůzce ohledně budoucího využití areálu Blanice. Závěr z tohoto jednání jsme v krátkosti prezentovali v minulém příspěvku. Zdálo se, že se s panem starostou navzájem chápeme a respektujeme. O to více nás překvapilo vyjádření pana starosty v měsíčníku Vltavín ve „Sloupku starosty“. Jeho slova na naši adresu v této problematice jsou zavádějící a lživá.

V první řadě jsme v každém z našich vyjádření od prvopočátku (ještě, než jsme Blanici získali jako dar) žádali diskuzi nad využitím prostoru, popřípadě zpracování urbanistické studie v návaznosti na potřeby obyvatelstva. Po získání Blanice jsme souhlasili s demolicí spodní části (tak jako všichni ostatní zastupitelé) s tím, že je velmi pravděpodobné, že postupem let dojde k demolici celého areálu, a dále jsme tlačili na zpracování studie – zatím bez výsledku. Nikdy jsme netlačili na okamžitou demolici celého areálu. Nikdy jsme nevyslovili, jakou zástavbu bychom v těchto místech chtěli mít. To bychom rádi nechali právě na odbornících. Za naprosto absurdní potom považujeme tvrzení pana starosty Machálka, že bychom na úkor této (údajně námi plánované investice v řádu stovek milionů) chtěli snad ohrozit investice připravované – tedy domov pro seniory, který je na rozdíl od jiných pro nás stále absolutní prioritou, nebo snad rekonstrukce ulic Malostranská, Havlíčkova či předpolí železného mostu.

Uvnitř článků v sekci „dopisy čtenářů“ se člověk mnohdy dočte zajímavé věci, kdy musí kroutit hlavou a položit si otázku, zda byli dotyční na stejném zasedání zastupitelstva, ovšem předložit občanům našeho města na titulní straně v sloupku starosty takové informace, kterými jsme byli svědky nyní, je pro nás absolutně nepřijatelné a za hranicí slušného chování.

Jaroslav Luňáček