Kamerový systém už v roce 2021 ? A jak moc budeme v Týně pod dohledem ?

Včera jsme se účastnili jednání na radnici ohledně zavedení kamerového systému v našem městě. Naše sdružení na tento poměrně závažný bod z hlediska soukromí obyvatel nahlíží konzervativně. Nejsme zásadně proti umístění určitého počtu kamer na krizových místech v Týně, ovšem neradi bychom měli po městě desítky kamer monitorující každý náš krok.

Proto jsme se před tímto jednáním sešli se zástupci KDU a také Pirátů, kde hlavně od Pirátů jsme chtěli slyšet názor na tuto problematiku, vzhledem k tomu, že jejich postoj byl dříve absolutně záporný. Zastáváme totiž názor, že v takto důležitém bodě bychom měli být jednotní napříč politickým spektrem. S Piráty a KDU jsme z původních 27 kamerových stanovišť vytipovaných MP Týn nad Vltavou, vybrali pouze 8 míst pro umístění městských kamer, kde tyto kamery by měly primárně cílit na majetek lidí (například veřejná parkoviště) nebo popřípadě na městské objekty. Odsouhlasili jsme si také jeden kamerový bod na náměstí (z původních navržených tří) nebo například levý břeh Vltavy u starého mostu, jako rizikové místo z hlediska kriminality. Děkuji tímto Pirátům, že ustoupili z původní nulové tolerance a přistoupili k tomu tak, že jsme s nimi o tom diskutovali a na daných bodech jsme se víceméně shodli.

S vytipovanými body jsme tedy šli na již zmíněné jednání s paní místostarostkou Sudovou, která má tuto problematiku na starost. Přítomni byli také pan starosta, velitel MP, jeden z možných dodavatelů kamerového systému (kvůli vysvětlení technických parametrů) a několik málo zastupitelů dalších politických subjektů. Po vysvětlení technických dat jsme se vyjádřili k samotnému počtu kamer a přednesli náš návrh, který zdá se bude tak, jak jsme ho připravili, zpracován do zastupitelstva, za což bychom byli velmi rádi. Protože při poznámce zastupitele Frýby za KSČM, že „s kamerami nemají problém a že by jich mohlo být ve městě klidně padesát“ nebo že by rádi viděli přenosnou kameru na každou kulturní akci v Týně, člověku běhal mráz po zádech. To už jsme tu kdysi měli….

S přáním příjemných podzimních dnů

Jaroslav Luňáček