Jsme tu pro Vás, jsme tu PROTEJN!

“ Víte, jak se pozná zdravé a prosperující město? Lidé v něm chtějí žít! A když už v něm nemohou žít, touží ho alespoň navštívit. Tak by se dala stručně shrnout základní vize sdružení nezávislých kandidátů PROTEJN, které se bude ucházet o přízeň občanů Týna nad Vltavou a přidružených obcí v podzimních komunálních volbách.

Proč jsme se rozhodli „jít do toho“?

Těch důvodů by se našlo několik. U některých z nás je to chuť aktivně se zapojit do veřejného dění nebo spolupracovat se zajímavým kolektivem lidí, kteří mají podobný pohled na dění ve městě a jeho možný budoucí rozvoj. Někdo by chtěl po letech udělat mezi zastupiteli trochu průvan a vyčistit vzduch, jinému se zalíbila představa zastupitelstvo mírně omladit. Motivace jednotlivých kandidátů jsou různé. Od mnoha lidí z Týna a okolí jsme navíc slyšeli, že poslední dobou se při komunálních volbách těžko hledalo 21 jmen k zakřížkování. A tak nás zkrátka napadlo rozšířit výběr kandidátů o naše jména.

Jak chceme dělat komunální politiku?

Základní myšlenkou je vytvořit hnutí skutečně nezávislých kandidátů bez vazby na zavedené politické strany, protože to pak některé zastupitele a šedé eminence v pozadí o to víc svádí k různým politickým hrám, které jsou zvyklí sledovat při televizních přenosech z Poslanecké sněmovny. Politikaření a obstrukce na malé město nepatří (viz např. dubnové zastupitelstvo, které ani neschválilo program a ohrozilo tak i fungování řady místních spolků). Pokud se přece objeví dobrá myšlenka, tak ji nezavrhneme jen proto, že s ní přišel někdo jiný. Zastáváme názor, že konstruktivně lze působit bez ohledu na to, jestli jsme součástí vládnoucí koalice či opozice! Pro nás je podstatné dělat komunální politiku slušně, poctivě a konstruktivně. Samozřejmě je ale nutné si uvědomit, že kompromisy už k politice zkrátka neodmyslitelně patří. Ale to neznamená, že nebudeme držet slovo!

Co je pro nás důležité? Aneb ochutnávka z programových priorit:

• Podpora výstavby centra pro seniory (Domov důchodců s celodenní péčí)
• Vytvoření podmínek pro podporu výstavby rodinných domů a rozvoj bytového fondu města
• Podpora revitalizace Hlineckého sídliště a Malé Strany s účastí veřejnosti
• Podpora investiční výstavby pro zlepšení kvality života ve městě (oprava komunikací a chodníků tam, kde je to skutečně potřeba, zadání studie proveditelnosti parkovacího domu na Hlinkách, dohled nad kvalitním provedením realizace projektu „Železný most“ atd.)
• Nastavení kritérií pro optimální výběr a udržení kvalitních úředníků
• Vytvoření motivačních podmínek pro zajištění komplexní zdravotní péče v regionu
• Podpora komunikace a aktivní spolupráce s přidruženými obcemi
• Podpora rozšiřování sítě víceúčelových sportovišť a cyklostezek v regionu
• Podpora činnosti spolků a sportovních klubů
• Podpora kulturních akcí a propagace turistických zajímavostí regionu
• Důraz na prevenci kriminality a aktivní působení bezpečnostních složek ve všech částech města vč. osad

Co pro Vás připravujeme?

Připravujeme pro Vás facebook a webové stránky s detailním rozpracováním programu a seznámením s jednotlivými kandidáty. Spuštění webu plánujeme v průběhu měsíce června. O všech novinkách Vás budeme pravidelně informovat v měsíčníku Vltavín.

Jak nás můžete podpořit?

Jsme rádi, že se podařilo dát dohromady tým lidí, kteří mají zájem o věci veřejné a podobný náhled na budoucí směřování našeho města. Ale jsme teprve na samém počátku a čeká nás ještě mnoho práce. Vzhledem k tomu, že nekandidujeme pod rouškou žádné ze zavedených politických stran, musíme zhruba do poloviny prázdnin sesbírat na petici cca 600 podpisů oprávněných voličů, kteří mají trvalý pobyt v Týně nad Vltavou či v přidružených obcích, aby naše hnutí mohlo vůbec kandidovat. A to není úplně snadná záležitost. Proto budeme rádi, pokud Vás naše sdružení zaujalo, když připojíte svůj podpis k petici i Vy (petici na podporu vzniku našeho sdružení můžete podepsat přímo níže uvedeným kandidátům nebo na petičních místech, tj.: Hospůdka Kácovská věž a Kouzelný obchůdek na náměstí). Svým podpisem se nezavazujete k tomu, že nás budete volit, pouze umožníte našim kandidátům, ucházet se o Váš hlas v podzimních komunálních volbách. Samozřejmě jsme nic nepodcenili a v tuto chvíli již můžeme směle nahlásit, že máme sesbíranou více než třetinu potřebných podpisů.

Všem ještě jednou děkujeme za důvěru! Sdružení nezávislých kandidátů PROTEJN

Ondřej Bouška, Karel Hladeček, Marek Štětka, Jana Hasilová, Jaroslav Luňáček ml., Miroslav Husa, Eva Janatová, Jaroslav Svoboda, Miroslav Jareš, Vendula Mikolášková ad.

 

„Proteiny jsou základem všech známých živých organismů a plní v nich různé funkce: např. stavební, transportní, řídící či regulační. A přesně takové chce být i nově vzniklé sdružení nezávislých kandidátů PROTEJN, které si klade za cíl oživit dění v Týně nad Vltavou a okolí novými tvářemi a novými nápady, a podílet se tak na všeobecném rozvoji našeho města!