Jednání s Ředitelstvím vodních cest ČR (ŘVC) ohledně úprav železného mostu a s tím související přeložkou sítí

Na pracovním setkání zastupitelů a úředníků dne 8.11. pan místostarosta Ondřej Bouška přítomné formou prezentace seznámil s možností řešení přeložky sítí ze železného mostu formou kolektoru, což je v podstatě tunel pod korytem řeky. O možnostech řešení přeložky sítí, zejména horkovodu, se zajímáme už poměrně dlouho a z ekonomického i z praktického hlediska nám varianta kolektoru vyšla jako jednoznačně nejlepší. Zastupitelé tuto variantu následně schválili na řádném zasedání zastupitelstva dne 24.11. O týden později, v pátek 2.12., jsme se za účasti pana senátora Jirsy sešli se zástupci ŘVC, které je budoucím investorem akce. Seznámili jsme je s naším rozhodnutím a prodiskutovali jsme další postup. Zatím to vypadá tak, že by v roce 2023 mělo proběhnout projektování a zhruba v roce 2024 by mohlo dojít k zahájení realizace přeložky sítí. Na to by teprve navazovala samotná rekonstrukce železného mostu vč. instalace zdvihacího zařízení. A samozřejmě se bude řešit i rekonstrukce obou předpolí mostu, která jsou s tím úzce spjatá. To už však bude muset město financovat ze svých prostředků. Vše je třeba ještě doladit, ale věřím, že se celá věc za poslední měsíc posunula tím správným směrem.

Karel Hladeček (ProTejn), starosta města