Jeden přehmat střídá druhý, kritika vedení města sílí oprávněně

Kdo odcházel z jednání březnového zastupitelstva domů s tím, že se snad konečně nastartovala veřejná a odborná diskuze o budoucím řešení areálu Blanice a město již nebude podnikat další neuvážené kroky, musí být ve světle následného jednání vedení města zákonitě zklamán. Přešlapy, tajnůstkářství, arogance moci, mlžení, nekoncepčnost, mizerná komunikace … Tak by se v několika bodech dal shrnout přístup koalice k řešení areálu Blanice. Tento přístup se ale netýká jen tohoto problému. Objevuje se bohužel obdobně i v jiných důležitých procesech a projektech, které město aktuálně řeší. Ale pojďme zpátky k Blanici.

Studie zpracovaná za den aneb jak vedení města porušilo směrnici o zadávání zakázek

Rada města schválila dne 24.3.2021 objednávku na vypracování studie u firmy Šumavaplan za cca 48 tis. Kč. Dle zjištěných informací tato částka odpovídá zhruba dvěma týdnům práce jednoho člověka. Přitom studie byla prezentována již na zasedání zastupitelstva 25.3.2021, tj. za 24h! A co na to řekl pan starosta? „Komentovat to nechci. Samozřejmě to bylo objednáno dříve, papírově se to prostě stalo, jak se to stalo.“ Kolega zastupitel Mgr. Holub na to reagoval dotazem, jak mohla být zakázka zadána dříve, než ji rada města odsouhlasila? A upozornil na to, že by se vedení města mělo řídit směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Starosta však trval na svém: „Tlačil nás čas a tak jsem objednal studii od Šumavaplanu. Nevím, že bysme něco porušili“. Jenže to není pravda. Směrnice sice umožňuje zakázku zadat a dodatečně požádat o její schválení. Ale pouze v krajně naléhavých případech, kdy městu bez neprodleného pořízení určitého plnění hrozí vznik značné škody. A o tom v tomto případě nemohla být vůbec řeč. Město rozhodně čas netlačil. Takže starosta dle mého názoru porušil směrnici o zadávání veřejných zakázek. Celou záležitost každopádně ještě předložím k projednání na kontrolním výboru.

Vedení města zatajilo materiály od ČEZU a přitom chtělo rozhodnout

Na onom březnovém zasedání zastupitelstva jsme si stěžovali, že jsme nedostali vůbec žádné podklady. Následně jsme se dozvěděli, že vedení města přitom mělo u sebe už zhruba od prosince 2020 dokumentaci z ČEZU. Ověřili jsme si, že tyto podklady nejsou tajné a jsou městu volně k dispozici. Bylo tedy na místě se zeptat, proč jsme ty podklady nedostali? Zde je odpověď pana starosty: „Na tom zastupitelstvu jsme se měli bavit čistě o Blanici a žádné materiály jsem nedával. Abysme měli o čem diskutovat, tak jsme potřebovali si z něčeho vybrat, proto ten Šumavaplan. Jinak materiály od ČEZU tajné nejsou, pan Čihák to dostal na CD“ (pozn. mimochodem až poté, co si je vyžádal). Toto vyjádření jasně dokumentuje představy pana starosty o veřejné soutěži. Stačí přece předložit jednu variantu, aby bylo z čeho vybírat … Když to shrnu, materiály nám starosta žádné neposkytl, ani ty od ČEZU, a studii Šumavaplanu jsme viděli poprvé až na zastupitelstvu. Přitom bylo připraveno usnesení, že se bude projektovat právě dle návrhu Šumavaplanu, z čehož po našem nátlaku podpořeném hlasy odborníků a veřejnosti nakonec sešlo. Vyžádali jsme si tedy předání veškeré dokumentace vč. předávacího protokolu, pokud k tomu byl udělán, všem zastupitelům a všem členům stavební komise.

Chyby ve studii Šumavaplanu, neustálé mlžení a mizerná komunikace

Ing. arch. Kobera a Ing. arch. Čihák upozornili na poměrně zásadní nejasnosti ve výpočtech ve studii Šumavaplanu, se kterými seznámili pana starostu. Město dle mých informací následně kontaktovalo Ing. arch. Lejska, který byl s danými chybami konfrontován. Na mou otázku, zda už na to pan architekt Lejsek reagoval a případně, jak to vysvětlil, mi starosta sdělil, že teď přesně neví, na co je dotazován. Paní místostarostka sdělila, že mail od pana Čiháka dostala dnes odpoledne a nestihla si ho přečíst. Jenže tento mail se týkal něčeho úplně jiného. Pan starosta se následně zázračně rozvzpomněl: „Měl jsem návštěvu pana architekta Kobery a architekta Čiháka, kteří mi přinesli výpočty ohledně ceny bytů na přestavbu dle prezentace pana architekta Lejska, s tím, že údajně zapracoval nějaký jiný … přiznám se, že se v tom nevyznám. Ten materiál tady mám u sebe, ale nemám od něj žádné informace nazpátek.“ Pokud to tedy shrnu, tak pan starosta u sebe má materiály (ve kterých se bohužel nevyzná), a komunikuje s panem Lejskem, ale paní místostarostka o tom evidentně neví. Čekal bych, že spolu vedení města čile komunikuje, obzvlášť v tak závažných věcech. Ale starostovo tajnůstkaření se zjevně dotýká i koaličních partnerů. Zkrátka na radnici je občas mlha hustá tak, že by se dala krájet. Každopádně jsme si vyžádali, aby měli zastupitelé a členové stavební komise volně k dispozici vyjádření pana architekta Kobery, které bylo panu starostovi předáno za přítomnosti pana architekta Čiháka. A také veškerá vyjádření a odpovědi pana architekta Lejska.

Vedení města se nedrží ani rozpočtu ani studie, kterou si nechalo zpracovat. Na jakém základě se tedy do Blanice bude investovat?

Na zmíněném březnovém zasedání zastupitelstva pan starosta mj. vyzval architekty k dodání studií, aby si občané měli z čeho vybrat, a řekl, že to pošle do stavební komise a že chce debatu o Blanici vyřešit dřív, než do ní budeme pět let vrážet peníze. Zakončil to tím, že nechce polovičaté řešení. Proto také prý nechali udělat tu studii. Většina aktérů z toho pochopila, že tedy skončí zbrklé a neuvážené kroky vedení města a že bude zahájena diskuze a pečlivá analýza. Místo toho ale rada města hned vzápětí zadala vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci 36 bytů v jednom z horních paneláků. To však není v souladu s tím, co pan starosta říkal, že? Ono to ale není v souladu s ničím, ani se schváleným rozpočtem na letošní rok, kde si koalice prosadila rekonstrukci „jen“ 12 bytů, a překvapivě to není ani v souladu se studií pana architekta Lejska, který počítal místo se 12 byty s 10 byty na patro, protože kromě 2+kk navrhoval i byty 2+1 a 3+1. Čeho se tedy vedení města drží? Podle jakého plánu jede? Těžko říct. Takovéto „rozhodování“ je však cestou do pekel.

Dovolím si k tomu ještě jednu úvahu k zamyšlení. Vedení města (pokud tedy opět nezmění názor) zrekonstruuje 36 bytů ve spodních patrech jednoho z paneláků. Pak byty pronajme nebo prodá (v tom bohužel také není jasno). Zájemci se nastěhují a … a potom se začnou opravovat ty byty v patrech nad nimi? No, nevím. Postrádá to logiku, ale bohužel už mě to nepřekvapuje.

Když nechceme uspěchat demolici, pojďme do Hlinek investovat rozumným způsobem

Na konci roku byla v rozpočtu schválena částka cca 10 mil. Kč na demolici části Blanice. Vedení města záhy otočilo a začalo se vážně zabývat myšlenkou Blanici zrekonstruovat. A co s těmi 10 miliony? Nedivil bych se, kdyby je koalice chtěla napumpovat do oné zbrklé rekonstrukce 36 bytů. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že kromě opravy chodníků po výměně rozvodů tepla se do hlineckého sídliště nikdy pořádně neinvestovalo. Jen se o tom celé ty roky mluví, hlavně před volbami. Ale pak, skutek utek. Když už tedy vedení města nechce uspěchat demolici a chce do Hlinek investovat, proč tedy nezačne tím, co je připraveno? Už roky je připraven projekt na revitalizaci prostoru mezi mateřskou školkou a společenským domem (vč. stavebního povolení). A Vltavotýnská teplárenská se vyjádřila, že by případně nebyl problém zkoordinovat to s rekonstrukcí teplovodní soustavy. Nebylo by tedy rozumnější ty prostředky investovat třeba tímto způsobem? Přemýšlel nad tím vůbec někdo?!

Kdybych tu měl popsat všechno, vyšlo by to na román. Myslím si, že pro aktuální ilustraci situace výše zmíněný text bohatě stačí. Jak jsem již psal, řada občanů odcházela z březnového jednání s tím, že se snad objevilo světýlko na konci tunelu. Vedení města se však z plodné diskuze s odborníky a veřejností evidentně nijak nepoučilo. Nesmíme proto ochabnout a stále připomínat a klást důraz na řádné zprocesování. Protože jen tak se můžeme dobrat kloudného výsledku.

Karel Hladeček