Jak vypadá rozpočet na rok 2020? Do čeho bude město investovat?

Hlavním bodem posledního zasedání zastupitelstva v kalendářním roce zpravidla bývá schvalování rozpočtu. A nejinak tomu bylo i v prosinci loňského roku. Rozpočet na rok 2020 jsme však v předloženém znění nepodpořili. V následujících řádcích se pokusím vysvětlit proč.

V průběhu roku jsme se zúčastnili několika setkání s občany Týna, zejména z místních sídlišť (např. v rámci veřejných zasedání Komise pro revitalizaci sídlišť na ZŠ Hlinecká a na Baráčnické rychtě či v rámci přednášek a diskusí na Sokolovně pořádaných realizátory projektu „Týn nad Vltavou – město pro život“). A na všech těchto setkáních s občany byla patrná jejich rostoucí frustrace z toho, že se na ně s investicemi zapomíná. Vždyť ve volebních programech téměř všech stran a hnutí se to hemží různými sliby, ale realita pak často výrazně pokulhává. Jsme si vědomi toho, že město v následujících letech čekají jiné poměrně zásadní investice. Každopádně si ale myslíme, že nastal čas začít se konečně vážně zabývat investicemi do sídlišť nebo alespoň začít je koncepčně plánovat.

Pokud se podíváme na rozpočet na rok 2020 detailně, tak na investice je plánováno zhruba 61 mil. Kč (z toho 38 mil. Kč půjde na pokračování rekonstrukce Orlické ulice, dále jsou tam investice na umývárky ve školkách (2,3 mil. Kč), šatny ZŠ Hlinecká (2,5 mil. Kč), nové infocentrum (2,5 mil. Kč), rekonstrukce veř. osvětlení (2,5 mil. Kč), sanace a stabilizace svahu v Podskalí (2,5 mil. Kč), zpracování různých projektových dokumentací (více než 3 mil. Kč) a několik dalších drobných investic). Na opravy pak rozpočet pamatuje částkou zhruba 17 mil. Kč. Např. na sídliště Hlinky je v součtu počítáno s více než 10 mil. Kč. Nicméně se jedná pouze o opravy chodníků (zejména po výměně rozvodů tepla), výměnu části VO či investice v rámci ZŠ a MŠ, tedy žádné zásadní investice do veřejného prostoru.

Když už tedy město s těmito investicemi nepočítá a tok peněz do veřejného prostoru na sídlištích se scvrkne vesměs pouze do oprav, tak jsme alespoň apelovali na to, aby byly opravy chodníků dělány z kvalitních a esteticky přívětivých materiálů, aby město s občany komunikovalo, zveřejnilo podrobný soupis plánovaných investic a oprav (tak aby občané např. nebyli překvapení, že mají před barákem zničehonic výkop). V neposlední řadě jsme také apelovali na to, aby se město zabývalo koncepčním řešením investic a oprav, využilo např. výstupů výše zmíněného projektu „Týn nad Vltavou – město pro život“ a toho, že tu máme kvalifikované a ochotné odborníky, kteří mohou poskytnout odborné znalosti a zkušenosti s možnostmi řešení veřejného prostoru. Důležitý je ale také zájem Vás občanů. Buďte aktivní, ptejte se, dávejte podněty, připomínky, zajímejte se o dění kolem Vás.

Zasloužilo by si to něco optimistického na závěr, že? Tak alespoň jedna drobnost. V diskuzi jsme totiž zmínili mj. i žalostný stav chodníků na Malostranské ulici, které by si zasloužily opravu, aniž by se muselo čekat na revitalizaci této ulice, na kterou se dostane bůhví kdy. Pan starosta na tuto naši připomínku zareagoval tak, že se počítá s opravou těch nejhorších chodníků. V soupisu oprav tak sice Malostranská ulice přímo vypsaná není, ale veřejný příslib pana starosty už nějakou váhu má. Uvidíme.

Hodně zdraví a úspěšný rok 2020 přeje Karel Hladeček (ProTejn)